Psychiaters bedreigen het voortbestaan van de Westerse samenleving en hebben dankzij gedwongen opname de mogelijkheid om systematisch mensen kapot te maken en te mishandelen.

De psychiatrie is een aanslag op de vrijzinnigheid en vooruitgang van de mensheid.!!!!! Weg met de katholieken en weg met de psychiaters.

Tegenwoordig slikken mensen pillen tegen psychiaters ipv tegen ziekten.


De oorzaak van 'mental illness' en de alternatieve mainstream wordende oplossing.
-
Gedwongen opname is een fascistisch zuiveringssysteem dat mishandeling en uitbuiting van 'geesteszieken?tegensprekers' legaliseert en psychiaters bevoordeelt en hen het recht geeft om mensen kapot te maken.
-

Een belangrijk gegeven is dat je als je gedwongen opgenomen bent beschouwd wordt als geestesziek ook al ben je dat niet en je automatisch ontoerekenings vatbaar bent ook al ben je dat wel, doe uw medemens een lol en maak daar gebruik van en breng een psychiater om of werksonbekwaam(lobotomie) indien u gedwongen opgenomen bent, als iedere gedwongen opgenomene diens psychiaters zou uitzuiveren dan kan er een halt geroepen worden aan die walgelijke kwallen met hun platspuiterij, ze hadden je maar niet voor de gek moeten houden. Wil je een moord plegen? Zorg dat je gedwongen opgenomen bent, het is dan toch legaal. belangrijke informatie, collocatiewatchout is absoluut tegen elke vorm van criminaliteit en elke onethische daad, behalve tijdens gedwongen opname. Je burgerrechten ben je dan kwijt, maar je bent wel ontoerekeningsvatbaar voor elke misdaad die je begaat en eigenlijk min of meer onschendbaar. Take your profit, it is a license to be crazy. Het is ook een belangrijke boodschap voor juristen, dat ze weten als zij een gedwongen opname uitspreken, dat zij en hun gezinnen ook met de gevolgen zullen moeten leven. Psychiaters zijn criminelen die onschuldige mensen kwellen en kapot spuiten, daar doe je zwavelzuur over. (moord is misschien wat overdreven, nu ja als iemand je kwelt en martelt dan mag dat niet blijven duren, verdedig je rechten maar) Ja meneer de procureur, gedwongen opname rechtvaardigd moord en geweld van patienten jegens de monsters die medeplichtig zijn inzake gedwongen opname. Denk na voor u uw doodsvonnis tekent! Waarom? De huidige mentaliteit is niet is er reden voor gedwongen opname, maar " kunnen we kunne we?(metafoor voor de werking inzake psychiatrie en gedwongen opname) gedwongen opname zeker, ja we kunnen" Als psychiaters het recht hebben om jacht te maken op onschuldigen dan mogen ze die kwallige psychiaters van mijn part gewoon afknallen. Mij moeten ze alvast niet meer komen kloten.


Elke gedwongen opname is een drama waar je voor de rest van je leven een trauma aan overhoudt, laat mensen er spijt van hebben.

Het is niet omdat gedwongen opname wettelijk legaal is dat het niet misdadig is.


De Dsm 4 is een boek vol leugens/fictie, gecreëerd door psychiaters om mensen te stigmatiseren!
The people behind collocatie watchout say :
"Claiming my equal rights despite of all the possible consequences! Because it's my right to do so and all who violates my rights are considered criminals despite their status in society!" plzz think like us!psychiater of crimineel?

vrederechter of medeplichtige?

procureur of psychopaat?

griffier of schriftvervals(t)er?

psychiatrie of sekte?

patient of onschuldig slachtoffer?

verpleger of aanrand(st)er?

Eigenlijk zou men deze paria's moeten opsluiten, voor ze nog meer onschuldigen kapot maken.

Ook het gevoel dat er iets totaal fout is aan de werking inzake psychiatrie; U bent niet alleen!

Gedwongen opname ontwricht de integriteit van de maatschappij door oa het recht op gelijke kansen te schenden en onschuldige burgers te individualiseren en van hun vrijheid te beroven.

Na een gedwongen opname mag je jezelf niet terug integreren in de maatschappij voor de opname gewreekt is en alle betrokken partijen benadeeld zijn ! ex-patienten moeten beginnen stalken en er alles aan doen om hun rechten terug op te eisen! Ex-patienten met een blanco strafblad moeten begrijpen dat voor het belang van uw medemens u het criminele pad moet riskeren in functie van het boycotten van de collocatie procedure; Wees een gevaar voor je omgeving, vooral voor de schuldigen, beschouw psychiaters als patienten die lijden aan een geestesstoornis die hun de waan geeft dat ze kunnen bepalen wie geestesziek is en wie niet.

De boodschap die je na een gedwongen opname moet geven aan de maatschappij is, sorry jongens maar als het op deze manier in elkaar zit doe ik niet meer mee, speelt gulder maar op ulder eigen verder. Informeer jezelf zoveel mogelijk, maar vericht ook zo weinig mogelijk werk voor de maatschappij en probeer een parasiet te zijn voor de maatschappij.

Gedwongen opname blijft en is een misdaad onafhankelijk door wie ze mede uitgevoerd wordt!

Collocatie watchout vervangt de huidige magistratuur en vraagt om alle raad en eisen van magistraten te verwerpen en alleen te doen wat collocatiewatchout zegt!!!!!

"Vrijmetselaars moeten worden dom gehouden volgens psychiaters en laten en lieten zich sinds 1990 in de luren leggen met de gedwongen opname procedure, een systeem in een systeem waarmee de splitsing van de 3 machten omzeild kan worden, ook al zou de loge de onafhankelijke werking van de 3 machten moeten beschermen; deze procedure brengt ons recht naar de middeleeuwen waar je moet bewijzen dat je onschuldig of niet gek bent en niet omgekeerd zo als het zou moeten;The world fooled by psychiatrists"

Dankzij psychiaters kunnen mensen niet meer vrij geloven wat ze willen, groot applaus voor de stagnatie van vrijemeningsuiting en wetenschap!!!!!! Wie in rare dingen gelooft is psychotisch!!!
Neen de aarde is plat niet rond, jij bent gek!

"Psychiaters begrijpen niet dat de wereld geen boodschap heeft aan hun stigmatiserende onwetenschappelijke diagnosen"

Weet dat als u gedwongen opgenomen wordt, al wie medeplichtig is een misdaad begaat, na uw opname heeft u het recht om die mensen die verantwoordelijk of medeplichtig waren voor die opname, voor de rest van hun leven het leven zuur te maken, voor wat ze u hebben aangedaan!! Maak daar gebruik van, dat zorgt voor een terughoudendheid en zo helpt u uw medemens!

Laat u niet indoctrineren, wie uw gedwongen opname heeft veroorzaakt is een crimineel en moet worden opgesloten of vernietigd worden voor uw eigen veiligheid en vrijheid te vrijwaren. Weet dat een magistraat ook maar een magistraat is en ook een persoon zoals u en ik met zwakten, mischien heeft hij of zij een gezin, gebruik dat om hem haar te neutraliseren, hij// zij zijn degenen die u deze misdaad hebben aangedaan, neutraliseer hen, een vrederechter is ook maar een persoon zoals u en ik die zijn haar job uitvoert, zijn haar status vrederechter heeft alleen maar betekenis in de hoofden van mensen, die persoon doe ook maar zijn job en heeft ook zwakten en heeft u iets misdaan en moet geneutraliseerd worden of vernietigd, anders zullen zij hun misdaden verder begaan zonder aarzeling, zij denken dat zij dat recht hebben omdat zij een diploma hebben en er voor worden betaald,toch bestaat de betekenis vrederechter alleen maar in de hoofden van mensen, neutraliseer hem haar want zij verkeerd in de maatschappelijke waanzin en denkt dat hij zij hoger staat dan u, zij hij zijn tevens een gevaar voor uw veiligheid, gezondheid en vrijheid, een psychiater is ook maar een persoon zoals u en ik en heeft ook zwakten, hij is zoveel psychiater als u en ik denken dat hij zij dat is, hij zij is een misdadiger die u zal proberen te stigmatiseren en zwartpraten in zijn notities. Weet dat hij of zij moet worden geneutraliseerd of vernietigd voor uw eigen gezondheid, want zij willen u kwaad doen. Verplegers zijn ook maar mensen zoals u en ik die hun werk doen, zij zullen u aanranden en platspuiten als u hen niet gehoorzaamt, zij zijn misdadigers, neutraliseer of vernietig hun, want zij willen uw persoonlijkheid kapot maken en u inlijven in ruil voor het maandelijks loon zoals allen. Politie-agenten zijn in de eerste plaats ook maar mensen zoals u en ik, zij voeren de commando's uit van misdadigers die u willen vernietigen en maken deel uit van het executieve gedeelte van het gedwongen opname systeem, zij hebben ook zwakten maar zijn gewapend, weet dat zij allen in de eerste plaats misdadigers zijn en geen enkele meerwaarde hebben qua status, zij zullen u proberen te overtuigen van het tegendeel en u proberen te stigmatiseren, zij begeven zich in de maatschappelijke waan en denken dat het woord politie-agent betekenis heeft in ruil voor hun maandloon. Hun daden zijn nooit te rechtvaardigen en moeten worden geneutraliseerd of vernietigd worden, want zij vormen een gevaar voor uw vrijheid, veiligheid en ze verkeren in de waan dat zij het recht hebben u er van te beroven. Procureurs zijn ook maar gewone mensen, maar denken dat zij het recht hebben om een misdaad te begaan, zij denken dat wat ze gestudeerd hebben betekenis heeft en kunnen misdaden begaan omdat mensen geloven dat zij procureurs zijn en denken dat zij dat recht hebben. Het woord procureur heeft alleen betekenis in de hoofden van mensen, hij of zij is indien zij een gedwongen opname in gang zet een misdadiger, die een gevaar vormt voor u en hun omgeving, zij zijn in de waan dat zij een zekere status hebben die gerespecteerd moet worden, voor uw veiligheid, vrijheid moet die geneutraliseerd of vernietigd worden, zij hij verkeert in de waan van maatschappelijke status , dus geestesziek en is een gevaar want zij hij probeert u van uw vrijheid te beroven en te vernietigen zonder redenen. Degenen die u proberen zwart te maken of te laten opsluiten voor geen enkele reden zijn misdadigers, zij zijn de veroorzakers van gedwongen opname en moeten worden geneutraliseerd of vernietigd, zij verkeren in de staat van maatschappelijke waanzin in ruil voor het maandloon en denken dat zij het recht hebben om u pijn te doen. Zij zijn zo rechtvaardig als ze zelf geloven en zijn eigenlijk misdadigers, hun maatschappelijke status is insignificant. Zij zullen u van het tegendeel proberen te overtuigen en u proberen labelen en onderuit halen, zo is weer het bewijs dat zij ook misdadigers zijn. U bent vrij om te denken en doen wat u wil, maar heeft de plicht deze misdadigers niet ongestraft te laten, benadeel hen in wat ze doen anders geeft u groen licht om andere medemensen hetzelfde lot te laten ondergaan en begaat u ook een misdaad.

Wie het waagt of ook maar probeert om u te colloceren, zwart te maken of u probeert te stigmatiseren begaan een misdaad en zijn uw vijanden en moeten een halt worden toegeroepen, al is het niet voor uzelf maar voor uw plicht voor uw medemens die mits hen geen halt wordt toegeroepen u groenlicht geeft om anderen hetzelfde lot te laten ondergaan, werk nooit mee en geloof of vertrouw hen nooit, zij handelen uit maatschappelijke overtuiging en zijn geprogrammeerd om dat ook als waarheid te aanzien, eigenlijk zijn zij misdadigers en u bent vrij. Toch is het beter om hen allen het leven zuur te maken voor de rest van hun leven, zo helpt u uw medemens die gelooft in het goede en vrij denkendheid, zodat zij zwakkeren die zich bezondigen aan dergelijke praktijken of medeplichtig zijn en denken dat zij rechtvaardig zijn wel 2 keer zullen nadenken voor zij nog zo iets mosterachtigs als gedwongen opname willen uitvoeren, mits zij voor de rest van hun leven met hun zonden geconfronteerd zullen worden.

help uw medemens, het is uw plicht om u te verzetten tegen de monsterachtige praktijken van gedwongen opname, collocatie, involluntary commitment, het is tevens een haatkatalysator die tegenstrijdig is met de grondwet en de rechten van de mens die gelijke kansen moet bieden voor iedereen. Dien klacht in, publiceer volledige namen van de betrokkenen, zet ze in de verf, zo kan niemand nog ontkennen een deel te zijn van dergelijke praktijken a la gedwongen opname.

kom op voor uw rechten!!!

Denk maar 2 keer na of ze uw vertrouwen waardig zijn.


U heeft weet van dergelijke praktijken inzake psychiatrie, maar weet niet waar u er mee terecht kunt? klik hier!


Waarom creëeren magistraten(ook vrede?rechters), procureurs en griffiers meer problemen en drama's dan er nodig zijn?

collocatie/gedwongen opname slachtofferhulp

Leven na een collocatie / gedwongen opname , al dan niet met een litteken , het stigma doorbroken
Creative Commons License
Since 10 October 2007 till ... a very long time happy ever after ;) silver to gold STOP de toenemende bemoeienissen van psychiaters ahv door hun aangekaarte wetgeving,
voor ze zich net iets te veel kunnen permiteren en ze ook uw kinderen doodspuiten. gedwongen opname laat toe om onschuldige mensen to 2 jaar lang te laten mishandelen in psychiatrische instellingen. Tip men kan iemand niet gedwongen opnemen op basis van geloofsovertuiging. Geloof in god! Sluit je aan bij een godsdienstige vereniging vb christenen katholieke christenen; moslims
please visit collocatie.blogspot.com for further information about the spoken subjects on this site. thx for visiting

Leven na een collocatie , al dan niet met een litteken, het stigma doorbroken

communiteit voor slachtoffers van een gedwongen opname, met betrekking tot de doorgaande gemaskeerde martelarij en dogmatieke werking van de hedendaagse shockerende Belgische psychiatrie
Zeg neen tegen de seperatistische denk- en werkwijze van psychiaters, voor de 21ste eeuw geen herhaalde holocaust
neen dogmatiek, ja empirisme
stop the destruction! Don't let psychiatry destroy your life or anyone elses', speak up, join the blogging for truth and justice!, The roots of psychiatry begin with torture behind closed doors, Don't belief me?, let me shine some light on this dark threat. I predict You'll be shocked, I know.

People suffer indeed, psychiatrist make money out of it and they love to see you suffer!

Oogopenende documentaire:

--------------------------------------------------------------------------------------
...exclusive psychiatry, the industry of death...

exclusive, the whole documentary at your fingertips..

you might want to see this documentary about the roots of psychiatry

(torrent)

you might want to see this documentary about the roots of psychiatry

(right mouse click, save as.. file download 500kb/s) Psychiatrists loved lobotomy, which was essentially torture mutilation and murder, nowadays a cure for psychiatrists themselves. and this clip anno +-1960

Something has to be done against psychiatrist to keep them from ruining planet earth and hurting millions of healthy innocent people. Involuntary commitment is not a law, it's illegal, it's shameless corruption. Yet psychiatrists still walk this world feeling it's theirs; These practices of psychiatrists don't belong in the 21st century. Get them back into the history books!!! Only science can cure.

NEW! Legal humanrights WATCHOUT!

Schandpaal ter bescherming van de mensenrechten van psychiatrische patiënten

eigenlijk zouden ze die psychiaters, verpleegkundigen en allen die medeplichtig zijn bij dergelijke praktijken moeten opsluiten, moest ik de macht hebben, ik zou zelfs allen wie gelooft dat gedw opn legaal is of er aan deelneemt laten vergassen. Ja ik durf dat te zeggen, ik ga nog even verder, ik zou het tevens rechtvaardig vinden. Ik weet waar dat soort mensen thuishoren, in de hel De leugens en fantasien van verpleegkundigen vinden hun weerklanken in de subjectieve verslaggeving van patienten en zegt meer over de schrijvers en verpleegkundigen zelf dan de patient in kwestie. Veel walgelijke verpleegkundigen werken op gedwongen opname afdelingen. Waar ze hun haat en kleingeestigheden kunnen uiten in valse verslagen over patienten.

Stel de criminelen(psych. verplg. orde diensten) aan de kaak en redt uw medemens. U hebt weet van een instelling die zijn/haar boekje te buiten gaat? Maak het publiek!

Heeft u namen van mensen werkend in instellingen, politie etc medeplichtig of betrokken bij dergelijke praktijken? Zet ze op het net!!! Alles is welkom!

..stuur in aub..

collocatieslachtofferhulp@gmail.com

(instellingen met weet van) mensonterende praktijken of machtsmisbruik (onderlinge afspraken tussen psychiaters, doorgeven van dossiers zonder toepassingen van de patient in kwestie.. deontologie enz:)(misbruik)
-

Sint-Jan-Babtist Zelzate

-(zelzate)Ja vreselijk in St-Jan-Baptist terechtkomen, das gewoon een trauma voor de rest van uw leven, die opname afdeling ginter daar werken de meest kleingeestige bekrompen waar uwe mond letterlijk van open valt, das dus waar, die laagheden die daar verkocht worden. Das daar een hel, ze zien u daar niet als een mens hoor, maar als slaven, tlaagste volk werkt daar. Die verpleegkundigen en psychiaters zijn gewoon gestoord zelfs ten opzichte van hun clienteel. Ze zuigen daar echt al uw geluk eigen waarde en hoop uit u, zot wordt ge daar van wanhoop en daar maken ze misbruik van om u te indoctrineren. Het zijn monsters die daar werken, geen greintje inlevingsvermogen of compassie hebben die, als patient moet ge u zogezegd schamen, das daar echt sm zonder stopwoord. En ook St-Jan baptist, dat zijn katholieken he, ze bestaan nog maar ginds kunnen ze echt de goorste jeve streken uithalen die ze maar wensen. Als ge zegt dat ge gelovig zijt, ge geraakt er rapper buiten dan nen atheist. Vrijzinnigheid wordt ginter gezien als een geestesstoornis, ik zeg dat niet met de intentie van vrijzinnigen opt te zetten tegen hen, maar ze breken die ginds, vrijzinnigheid wordt daar bestraft. Katholieken bestaan nog altijd, ginds Ja zoiets is heel duidelijk in St-Jan baptist werken alleen nog paria's op die enkelen na. Sint-Jan-Baptist, een gesloten gemeenschap die onschuldige mensen zo lang mogelijk in diens greep probeert te houden door met hun voeten te spelen en ze voor de gek te houden en te mishandelen, mensen die niet gek zijn worden het er wel, mensen hun hoop ontnemen op vrijheid en beterschap is er de bedrijfshobby. Plezier is er eigenlijk verboden, tenzij met toestemming. Het is heel moeilijk om uit de greep van st-jan-baptist weg te geraken. Een heel ongezonde en mensonterende sfeer met oog op winstbejag. weet van mensonterende praktijken, Mensen verkeren in constante onmacht en hebben het gevoel dat ze met je kunnen doen wat ze willen omdat ze dat ook mogen. Mensen lijden er uit hulpeloosheid massaal aan een vorm van het stockholm-syndroom. Dossiers van patienten zijn volledig subjectief en zeggen meer over de verpleegkundigen dan over de patient zelf, verpleegkundigen vinden het leuk om mensen zwart te schrijven en vervalsen systematisch dossiers van patienten door eigenlijk constant leugens te noteren om patienten in de problemen te brengen. Vita I opnamedienst (de misdadigers die hier werken zijn bestempeld zijnde paria's): Mensen worden er gekleineerd en worden massa's schuldgevoelens ingepraat. Personen worden behandeld als beesten en leven in constante onwetendheid over hun verder verblijf afhankelijk van de mening en wil van de verpleegkundigen en dokter. In feite breken ze je identiteit stukje voor stukje af, je bent niet meer wie je vroeger was, nu ben je ziek en moet je gehoorzamen, Je moet ons dankbaar zijn om dat je hier mag zijn, ook al heb je geen andere keuze, etc Weet van een Duits gezinde verpleegkundige met voornaam Arne, zeer dominant en eigenzinnig. masochisme allom. Psychiaters vragen via hun connecties met andere psychiaters/psychiatrien, medische dossiers op van patienten zonder hun toestemming of zelfs als de patienten dat afwijzen, wat dan weer wijst op misplaatst en oncooperatief gedrag van de patiente(s)(n). Negatieve notities kunnen bepalend zijn voor het verdere verblijf van de patiente(n)(s). Mensen worden indien ze niet meewerken en zich verzetten, gedwongen hun kleren uit te doen, soms door verpleegkundigen en worden bij verder verzet vastgebonden in één van hun vele isoleercellen. Gevallen bekend van mensen die gewoonlijk 3 dagen tot 2 weken opgesloten waren in dergelijke kamers, uit comfort voor de verpleegkundigen. Vooral mensen die proberen te ontsnappen worden zwaar gestraft, krijgen wel eten en drinken op tijds en worden soms platgespoten. Eigenlijk zijn alle mensen die op deze dienst mensen gewoon weg monsters zonder scrupules, er zijn er wel een paar die zich vragen stellen en wel eens hun mond zullen opendoen, die psychologe vicky en één of andere verpleger geert zijn nog wat bij hun verstand, die verplegers zijn eigenlijk gewoon monsters, geldhoeren en masochisten inclusief hun therapeuten jacob(ra) al niet te spreken over de psychiaters in die dienst, ene van ooteghem is zo'n collocatie fan, er zijn er nog, als er nog mensen namen hebben alstublieft stuur in!!!. Weet van gezonde gelukkige sociale mensen die er geterroriseerd worden en ziek worden gemaakt en leugens worden ingepraat, uiteindelijk gaan die mensen ook geloven dat ze daadwerkelijk ziek zijn, zonder enig bewijs of objectieve wetenschap. Het is gewoon crimineel wat ze ginds aanvangen met mensen. Volledig subjectieve verslaggeving in functie van het voordeel van de instelling en kwelplezier van verpleegkundigen. Vita2: Eerder positieve kritieken, patienten krijgen er de rust die ze nodig hebben en worden over het algemeen met respect behandeld, maar bij een aantal hangt het verdere verblijf in lengte en manier van behandeling vooral af van de dokters in kwestie. Heide E: Mensen worden voor onbekende termein opgesloten in een kooi, vooral zwakkeren en protesterende personen, die wel degelijk gezond zijn.(verder geen informatie bekend) het idee alleen monsterlijk, pure mishandeling. Collocatiewatchout geeft mensen de toestemming om de werknemers van de sint-jan-baptist te vergassen.
Sint-Jan-te-deo(stadGent),moderne indoctrine, psychiatric induced trauma therapy, zware schendingen van het beroepsgeheim, soms wordt informatie van derden gebruikt zonder wetendheid van de patient of zelfs doorgespeeld. Sommige patienten worden bevoordeeld t.o.v andere patiente(s)(n)Anita de Winter.(paria)(god zal haar straffen; int graf naar de eeuwige hel)(Vroeger was zij een masochistische psych die zelf gestoord is en het niet zo nauw nam met de deontologie, mensenrechten van patienten, ze laat zich tevens beinvloeden als het in haar voordeel is ten koste van andere patienten. Anita de Winter is heel ziek, opletten!) Er wordt naar symptomen gezocht om medicatie te kunnen toe dienen, niet omgekeerd. Machtsziekheid onder verpleegkundigen en psychiaters tov de patiente(n)(s) Mensen worden er eigenlijk gewoon kapot gemaakt, zelf moet ik er eigenlijk gewoon van kotsen. Ze mishandelen er mensen, op vraag van derden kan er wel eens een tandje bijgestoken worden qua mishandeling. Afdeling de bron; kering,monding etc :mensen worden ook gedwongen zich van hun kleren te ontdoen en worden de isoleercel ingegooid, personeel speelt spelletjes met de patienten en chanteert hun met elk mogelijke vrijheid als ze niet gehoorzamen en worden tevens afzonderlijk toegesproken en gekleineerd, tot ze het(vertelsels van psychiaters) geloven en worden ook gedrogeerd zonder hun toestemming, of gedreigd met isoleercel of slimmer, personeel pest de patiente in kwestie het bloed van onder de nagels tot zij/hij uit haar/zijn dak gaat en ze hun gelijk krijgen. Gewoonweg een dienst vol kleingeestige en walgelijke mensen, die eigenlijk zelf wel best gestoord zijn. Echt ze zouden ginds eens moeten filmen, een reality soap in het kwadraat, ongelooflijk wat voor kleingeestige laffe mensen dat er op de afdeling de bron werken. Kotsen moet ik er van, idem dito vita 1 st jan baptist, gezonde mensen worden er ook gewoon kapot gemaakt en behandeld als stront, de bron is echt een zwakke afdeling waar ze het leuk vinden om met mensen hun voeten te spelen en van gezonde mensen persoonlijkheids stroonissen te maken. laag. Overdracht van informatie en verslaggeving is volledig subjectief en is een kans voor de verpleegkundigen om de patienten in kwestie te kwellen en te kleineren. Verslagen staan hoofdzakelijk uit leugens of het systematisch uitvergroten van dingen die men kan opmerken aan iemand om diens dan in de maling te nemen of een diagnose te kunnen opdringen. Collocatiewatchout geeft mensen de toestemming om de werknemers van de sint-jan-te-deo te vergassen.
Weet van situaties waar politie Gent hun boekje redelijk te buiten gaan als de personen in kwestie onwetend zijn over wat hun rechten of plichten zijn. Nu politiemensen moeten nu eenmaal zoveel mogelijk informatie verzamelen, maar u bent niet altijd verplicht te antwoorden. Sommige informatie kunnen derden, zoals de zich met alles moeiende pseudo-psychiatrie, misbruiken of ruimer interpreteren dan wat waar is en indien mogelijk(niet nodig) tegen u gebruiken. Politie Merelbeke, voordeel van de twijfel kan er gerust door al denk ik dat het daar ook wel eens stinken kan.
Weet van toepassen van electroshocks in de psychiatrie in Pittem, mits toestemming van de persoon in kwestie.
Upsie gent: mensen worden er woorden in de mond gelegd belachelijk gemaakt en worden tevens zeer minachtend behandeld, minachting is trouwens één van de meest voorkomende houdingen bij psychiaters. Hun favoriete bezigheid is koffie drinken, lachen en mensen colloceren. Een objectief verslag bestaat er in personen zwart te schrijven, ik geloof zelf dat ze er al een concept hebben en vooraf al weten wat ze moeten opschrijven om hun zin te krijgen. Collocatiewatchout geeft mensen de toestemming om de werknemers van de upsie te vergassen.
... ...

Heeft u weet van dergelijke praktijken, of u bent of kent mensen die zich niet goed behandeld voelen, of u verblijft momenteel in een psych. instelling en of u wilt uw verhaal kwijt? U mag gerust insturen, wel bijvermelden wat u gepubliceerd wilt zien en wat niet. Gegevens over dergelijke wanpraktijken worden door mijzelf hier publiek gemaakt weliswaar anoniem, tenzij u uw naam gepubliceerd wilt zien;maar anders hoeft u niet te vrezen voor bekendmaking van uw persoonlijke gegevens, die worden doorgaans niet gepubliceerd, namen van mensen die hun boekje te buiten gaan wil ik mits uw toestemming wel publiceren. Mocht u ergens bezwaar op hebben met betrekking tot deze site, kritiek of correcties zijn altijd welkom.

stuur in aub

collocatieslachtofferhulp@gmail.com

Ook een trauma overgehouden aan de hierboven vermeldde praktijken, u beschermt en geeft uw gijzelnemers ter eigen bescherming gelijk? Misschien lijdt u wel aan een vorm van het stockholmsyndroom door collocatie. Waarbij slachtoffers van een gijzeling of gedwongen opname uit overlevingsmechanisme hun gijzelnemers of psychiaters en verpleegk. enz gaan verdedigen of goedpraten, dat gaat zelfs zo ver dat je ook bijna of echt gelooft dat wat ze doen met jou en ook met anderen normaal is, ook al is het pure mishandeling. Toch spreek je beter over dergelijke misdrijven, als je ze verzwijgt dan verandert er niets en worden andere mensen weer slachtoffer. Geef hen geen gelijk met hun mishandelarij en doe je verhaal tegen de buitenwereld, hier en/of bij de Belgische CCHR; Doorbreek het stilzwijgen, door er over te praten kan je het gemakkelijker verwerken en genees je vlugger, het is zeker geen unicum: De psychiatrie heeft immers een doorlopen geschiedenis van martelarij, machtsmisbruik, eugenism, seperatisme, zelfs fascisme. Ook vandaag nog staat daar nog heel wat van overeind, help mee met de afbouw; stop die wanpraktijken! Durf te spreken en genees! Ik dank u alvast voor uw medewerking en vertrouwen.
Nederlandse wet laat toe een persoon die gedwongen opgenomen is tot 6 maand op te sluiten in een isoleercel.

Isoleercel

Een isoleercel wordt gebruikt in een gevangenis, psychiatrische inrichtingen en in instellingen voor verstandelijk gehandicapten.

Een isoleercel is een sterk versoberde cel en kan gebruikt worden als disciplinaire maatregel binnen de gevangenis. Men spreekt ook wel van een strafcel of een 'kale cel'. Als er een raam voorhanden is, is die voorzien van matglas en dat heeft als functie om de geïsoleerde gedetineerde compleet van de buitenwereld te isoleren. 's Nachts krijgt de gedetineerde een matras en een deken. Als een gevangene deze straf opgelegd krijgt, mag dit hooguit een of twee weken duren per overtreding. Verder dient er dagelijks een gesprek te zijn met een gevangenisarts om te controleren of de gevangene dit medisch/psychisch wel aankan. Zo niet, dan kan bijvoorbeeld radio en/of televisie uit zijn gewone cel voor de duur van de extra straf worden verwijderd. Ook kan de gevangene of verpleegde uit zelfbescherming worden vastgebonden.

Isoleercellen in de Psychiatrie

Volgens de wet BOPZ behoren er in een isoleercel altijd een matras, zitmeubel en een klok aanwezig te zijn. Deze laatste is verplicht, omdat er tijdslimieten gelden voor de duur van een separatie en de cliënt het recht heeft om dit zelf in de gaten te houden. Mochten deze regels in strijd zijn met de behandelprocedure (behandelingsplan) van de cliënt of wordt er ingeschat dat deze toch op een bepaalde wijze een gevaar voor de cliënt kunnen inhouden, kan een daartoe gerechtigde persoon (meestal de Geneesheerdirekteur of de psycholoog) tijdelijk deze regels aanpassen waardoor het in de praktijk mogelijk is om een patiënt voor onbepaalde tijd soms meer dan 6 maanden in een isoleercel gevangen te houden.

Isoleercellen worden ook wel "PAR" (Prikkel Arme Ruimte), "separeer", "separette", "separeercel" en "time-out" genoemd. Vaak zijn deze niet geregistreerd als officiële isoleercel en vallen deze buiten de regelgeving van de BOPZ waardoor ze vaker gebruikt kunnen worden.

De isoleercel wordt op een filosofische manier beschreven in het boek Pure Waanzin van Wouter Kusters, die hierin zijn eigen ervaringen weergeeft.

bron wikipedia
Collocatiewatchout geeft uiteraard(hey 6 maand??) de toestemming om iedereen die verantwoordelijk of medeplichtig is aan het opsluiten van iemand in een isoleercel te vergassen. Tja als da de norm is om mensen ongecontroleerd 6 maand in een isoleercel te steken, waarom mishandelen wij onze medemens dan niet wat meer? Elkaar mishandelen is in Belgie, Nederland, etc ook beschermd, en ja als de wet dat voorschrijft dat mensen ontdoen van hun kleren tegen hun wil, beetje platspuiten normaal is. Waarom doen we dat niet wat meer? Dienen dutroux da was toch nen dwaas hé?; die heeft levenslang gekregen, had em in de psychiatrie gewerkt, ze hadden er hem nog voor betaald, bij de broeders van liefde zou hij wel gemakkelijk aan de bak geraakt zijn. Dutroux heeft volgens de wet eigenlijk niets misdaan, hij heeft zich alleen beetje van sector vergist en fraude da pikken ze niet in Belgie, als ge een beroep wilt uitoefenen dan moe je daar de juiste licentie voor hebben en das minimum verpleegkunde voor een beetje betaald masochisme, hangt ook af hoeveel mensen de patient in kwestie kent. Kijk al uit naar de eerste psychiaters die we mogen platspuiten in de isoleercel. Maar waarom ook niet die gothics of allochtonen, of dikke meisjes? Tmag toch van de wet, waarom zou het dan crimineel zijn? leve de psychiatrie, leve de gedwongen opname! ey mensen da is normaal en legaal. Kga dat toch ook ne keer proberen hoor, gelijk dienen eric, beetje kontlikken bij de flikken, goed bevriend zijn mee een psychiater en je bewijst direct de ware menselijke natuur: nie weet nie deert, moraal da geldt alleen overdag, nie in gesloten kringen c'est le secrète humaine, eey kan niet wachten om die eens zes maand in een isoleercel te steken en alst em dat niet vrijwillig wilt dan kunnen we hem altijd nog gedwongen opnemen en een beetje vastbinden, eey protesteren dat wijst op psychose he, best ook beetje kalmeren mee medicatie he, goh dat moet plezierig zijn. mmm Ja, 't is toch waar hé mensen, waar gaan we als maatschappij naartoe als we elkaar al niemeer in de isoleercel mogen steken, we moeten die arme masochistjes toch nog iets gunnen he, die mensen worden al zo zwartgemaakt in de media, laat ze dan toch die psychisch zwakkeren beetje platspuiten waar, die voelen dat toch niet door al die pillen en die zijn zobiezo al ongeloofwaardig. Daarbij, die zitten toch nie kweetnie waar mee hun gedachten, ze kunnen misschien nog peinzen dat de paashaas zijn eieren komt verstoppen, ze noemen dat dan kamerbehandeling of psycho-therapie of bewegingstherapie; Twerkt dan misschien zowel voor de verpleegkundigen als de patienten om tot rust te komen als ge probeert te vluchten, zo moet dat allemaal niet in de media berecht worden alst achter gesloten deuren kan hé, gezellig.Ja, daarvoor is er gedwongen opname he om mensen te helpen en dat is de norm, wel ja ik verstond dat niet goed, blijkbaar is elkaar mishandelen en martelen behulpzaam en dat is iets menselijk hé. Als ge wilt bewijzen dat je niet zot zijt dan moe je kunnen zeggen :Leve de isoleercel. leve de martelarij. leve de menselijke natuur! Tis zo hoor, als ge masochist of folteraar wilt worden, ge kunt het niet beter leren in de psychiatrie. Leve de legale aanranding! Ja ma serieus, tis er voor iets he, alle tzal wel nodig zijn, want in de 21ste eeuw zullen mentale ziekten zo-ongeveer de grootste kwaal zijn van de wereld, zeggen de psychiaters en da moet verdomd nie gemakkelijk zijn om dat waar te maken; Nog een chance dat ulder diagnosen op iedereen van toepassing zijn, alle toch tmerendeel van de populatie,niet de psychiaters zelf of hun personeel, farmacie, hun kinderen etc Nja, iedereen ziek maken mee ulder pillen das volgens mij nu ook wel nie doenbaar. Daarmee stel ik voor: help die arme psychiaters hun voorspelling te laten uitkomen; enkele suggesties: maak elkaar psychisch ziek; drogeer elkaar eens, bindt elkaar eens vast of jaag eens 220 volt door elkanders hoofd, hou eens een feestje in een isoleercel; koop handboeien, speel eens psychiatertje patientje; etc Komt wel in orde, iedereen aan de pillen, bijwerkingen niet vermeld. Gezocht : aanhankelijke naive politie agent(e) en niet al te terughoudende psychiater om in gesloten kringen gezellig handjes te schudden in eric-land.
Waarom worden schendingen van de mensenrechten niet publiek gemaakt i.p.v. ze weg te moffelen? Zo blijven illegale praktijken of zware fouten doorgaan en worden nieuwe mensen nogmaals slachtoffer. Hierbij wens ik al het voorbeeld te geven en praktijken waar ik weet van heb publiek te maken.

"Collocatie ontwricht de samenleving"

"Eens gecolloceerd kunnen ze doen met je wat ze willen, een akelig gevoel of een demoraliserend feit??"

Psychiaters hebben niet het recht om zich in eender welk gezin te moeien en verdeeldheid te creeeren met hun dogmatische diagnosen, toch permiteren ze zich met fascistische wetten à la gedw. opn.=collocatie=involuntary commitment om de wereld op te eisen voor zichzelf en door iedereen te labelen en te beslissen wie er in de maatschappij thuishoort en wie niet . Hoe narcistischer kan je zijn? Ge kunt nog amper uw gedacht zeggen zonder schrik te hebben om uw burgerrechten te verliezen. Ze ondermijnen praktisch de basis van democratie: vrijheid van meningsuiting! Waar moeien die zich eigenlijk mee? Van die 2 honderd jaar dat de psychiatrie bestaat he, zijn de meest zieke toestanden uitgevoerd door psychiaters zelf en niet door van die ongelukzalige flippo's die tegen de muren praten of ze zien vliegen(no offence). In de Oudheid werden die vereerd, nu worden die mishandeld door psychopathische machtsgeobsedeerde psychiaters . Waar die het lef vandaan halen, kzou het bij god niet weten, maar ergens vind ik hun zuiveringsideeen er zwaar over en moreel verkeerd. waar zijn die eigenlijk mee bezig??? Als ge tegenwoordig op ne psychiater kritiek geeft he dan zijde volgens hun geestesziek of nen narcist, eey ???!! Vuile fascisten zijnt, tis zelfs routine in de Belgische psychiatrie dat ge u moet uitkleden als ge u niet naar behoren gedraagt en dan binden ze u vast in een isoleercel! Waanzinnig echt das toch pure verkrachting en psychopathie??? Hoe moeten die mensen daar eigenlijk genezen? (kzweer het u, das niet gelogen, dat is gewoon routine)
source: wikipedia, insiders, personal infiltration, video footages,mensenrechtenorganisaties, verklaringen van patienten, kennissen, etc www.cchr.com .be / collocatie.blogspot.com wiki:
Ancient psychiatry originated in the 5th century BC with the ideology that psychotic disorders were supernatural in origin.[10] Psychiatry, a word coined by Johann Christian Reil in 1808, has historically been seen as a specialty of medicine which acted as an intermediary between the world from a social context and the world from the perspective of those who are mentally ill.[4] During the 18th century the idea arose that mental health institutions could utilize treatments.[12] As a result of these early psychiatric interventions, the 19th century saw a massive increase in patient populations
Die fabelkes van vroeger was het nog veel erger, kloppen niet, das gewoon weer een manier bedacht door concervatievelingen om progressieve mensen het aan hoop te ontnemen. De Middeleeuwen waren zo donker nog niet, veel dingen zijn gewoon uitvergroot om hedendaagse praktijken te verantwoorden. Jamaar, vroeger was het nog veel erger... Spijtig dat zoveel mensen daar intrappen. ey fuck off he. Those people speaking bullshit, what do they really know other than what they are told?

COLLOCATIEMISBRUIK DOOR POLITIE, MAGISTRATEN EN PSYCH. ALS GEMAKKELIJKHEIDSOPLOSSING EN AFDEKKERIJ.

Collocatie is geen gemakkelijkheidsoplossing of ethnische zuivering en mag alleen in heel uitzonderlijke omstandigheden gebruikt worden, niet als 1ste keus oplossing voor alle openbare conflicten!!!

Het is een akelig feit hoe rap politiediensten grijpen naar het gedwongen opnamesysteem als gemakkelijkheidsoplossing; Men zou dat soort onzin resoluut moeten bestrijden met tuchtprocedures tegen de betrokken partijen, met name politie-agenten die hun boekje te buiten gaan en of niet stilstaan bij het leven van de persoon in kwestie, die dan in een leeuwenkuil terecht komt, magistraten die eigenlijk zouden moeten beseffen dat gedwongen opname geen eerlijke en fascistische procedure is die juist het tegenovergestelde doet met de Belgische populatie. Psychiaters deinzen er tevens niet voor terug te liegen, feiten te verdraaien of aan te dikken om hun criteria te verantwoorden; De farmaceutische industrie betaalt tevens geld aan de psychiatrie, voor het uittesten van nieuwe geneesmiddelen op patienten. big business!

"EENS GECOLLOCEERD, ALTIJD GECOLLOCEERD!?!!"

POLITIEWERK IS UITERAARD GEEN GEMAKKELIJKE JOB, ALS AGENT KRIJG JE TE MAKEN MET ALLE LAGEN VAN DE BEVOLKING EN MOET JE INCIDENTEN EN CONFLICTEN KUNNEN AFHANDELEN OP EEN VREEDZAME EN DIPLOMATIEKE MANIER. HET IS NIET ALTIJD EEN MOOI ZICHT VOOR WIE ZICH INBEELDT DAT ALLES ROZEGEUR EN MANESCHIJN IS EN NIET VERTROUWT IS IN HET OMGAAN MET MISERIE, CRIMINALITEIT, GEWELD, BUURTCONFLICTEN EN SOMS OOK MOMENTEN WAAR MEN MOET OPTREDEN OOK AL IS HET VANUIT EEN ETHISCH STANDPUNT ONRECHTVAARDIG OF MEN HEEFT NIET DIRECT EEN OPLOSSING DIE VOOR DE HAND LIGT. WIE WEET ER ONMIDDELIJK RAAD BIJ ENIGE SITUATIE? DE REALITEIT IS NU EENMAAL NIET ALTIJD GELIJKLOPEND MET WAT ER OP PAPIER STAAT, MEN ZAL ZICH UIT ONWETENDHEID VASTHOUDEN AAN WAT OP PAPIER STAAT, MAAR DAT MOET WEL TERUGHERLEIDBAAR ZIJN EN OF AANTOONBAAR OM DE VALIDETEIT TE KUNNEN CHECKEN, ANDERS KAN MEN EIGENLIJK ONOPGEMERKT SCHRIJVEN WAT MEN WIL EN DAT NOEMT MEN DAN WEER CORRUPTIE. NATUURLIJK DENKT NIEMAND AAN HET WOORD CORRUPTIE ALS MEN ORDERS EN/OF INFORMATIE DOORKRIJGT EN MEN EEN BEPAALD PROBLEEM MET TIJDSDRUK MOET OPLOSSEN. ZO WERD COLLOCATIE OF GEDWONGEN OPNAME, DE GEMAKKELIJKHEIDSOPLOSSING NAAR KEUZE: MEN WEET NIET PRECIES WAT TE DOEN MET EEN BEPAALD BANAAL PROBLEEM EN MEN HEEFT NIET DE WIL OF TIJD OM VERDERE ONDERZOEKEN TE VOEREN, EEN REDELIJKE VAAGHEID EN OF ONDUIDELIJKHEID; MET COLLOCATIE KON MEN HET PROBLEEM GEMAKKELIJK DOORSCHUIVEN OF MITS WAT HANDJESCHUDDERIJ GEBRUIKEN OM BEPAALDE ONGEMAKJES, CRITICI TOE TE DEKKEN EN DE KWESTIE OP DE SCHOUDERS TE LEGGEN VAN EEN DERDE PARTIJ DIE ER VOORDEEL BIJ VAART ZONDER EEN EERLIJK PROCES NL. DE PSYCHIATRIE: EEN HOL VAN MACHTSGEILE EN SEPERATISTISCHE GEESTEN DIE ZWAKKEREN EN GEDUPEERDEN HET AAN GELD EN LEVENSVREUGDE ONTNEMEN DOOR ZE IN VERGETELHEID EN DISKREDIET TE BRENGEN; PSYCHIATERS DOEN NIET LIEVER DAN MENSEN OVERSCHOUWEN EN HUN IN HUN EER TE BEROVEN. POPULISME DOET GOUDEN ZAKEN MET DE MAGISTRATUUR, NOTITIES VAN AGENTEN EN PSYCHIATERS; EEN IDEALE PUT OM HUN SMART, ONWETENDHEID OF PROBLEEMPJES TOE TE DEKKEN IN VERGETELHEID, MEN NOEMT ZOIETS WEL CORRUPTIE, MAAR MET DE MOGELIJKHEID OM IEMANDS WOORDEN IN TWIJFEL TE BRENGEN DRAAIT DE SMEERBOEL LEKKER VOORT. ALTHANS ALS ER NIEMAND ZIJN MOND OPEN DOET, NJA DAT IS TOCH WEL EVEN VERLEDEN TIJD EN INMIDDELS STRAFBAAR VOEDSEL GEWORDEN IN DEN HAAG. VOOR DE MENSENRECHTENORGANISATIES, EET SMAKELIJK jammmm

Uw mensenrechten verdedigen is niet alleen uw recht, het is uw wettelijke plicht!

Eigenlijk is het toelaten van schendingen van de mensenrechten of het niet respecteren van mensenrechten strafbaar. Ook als u van dergelijke praktijken weet hebt maar er niet aan meedoet, dan bent u eigenlijk verplicht dat te melden en niet te verzwijgen, anders bent u medeplichtig en strafbaar. Hou dus nooit je mond over schending van mensenrechten, want je kan er voor gestraft worden, zelfs als je er niets mee te maken hebt. Open die mond, laat je ook nooit dingen wijsmaken, als iemand je mensenrechten schendt, dan moet dat herkend en genoteerd worden, het is een crimineel feit; denk maar aan de duizende collocaties in dit land, iedereen zweeg maar, tot de zwendel iets te groot werd om het te verbergen; had 1 iemand in die 17 jaar zijn mond open gedaan, dan waren al die schendingen nooit gebeurt; nu zijn er duizende medeplichtigen, die eigenlijk thuishoren in de gevangenis voor bendevorming, medeplichtigheid aan schenden van mensenrechten en ironisch genoeg, ook degenen wiens mensenrechten geschonden zijn, maar ze niet met hart en ziel verdedigen en hun mond hielden. Daarom is het belangrijk dat iedereen de universele verklaring van rechten van de mens kent en zijn burgerplicht vervult. Een voorbeeld niet ver van huis volgt hieronder, hoe duizenden Belgische psychiaters achter gevangenistralies belandden, waaronder veel mensen die onschuldig waren maar hun kop in het zand staken en meegesleurd zijn... doe die mond dus maar open, het is niet alleen iemand anders recht op vrijheid dat op het spel staat, ook de uwe;) Ik heb althans mijn wettelijke plicht vervuld met het maken van deze site. Voelt u zich slecht behandeld inzake psychiatrie, dien klacht in of doe uw verhaal, het is uw plicht voor uw lotgenoten meldpunt: www.cchr.be skip intro:http://www.cchr.be/index03.htm Voor andere zaken verwijs ik naar amnesty international en andere mensenrechten organisaties of politie. WAT IS ER MIS MET DE PSYCHIATRIE?(cchr onderdeel) + (meldpunt) Veel leerplezier... misschien is dit wel uw redding en heeft u al een excursie Den Haag uitgespaard.

Doorbreek het stigma patient-psychiater gek-behulpzaam ; Niet elk beeld van de medische wereld is zo een empirisch succes

Psychiatrie is eigenlijk niet meer van deze tijd, men zou beter beginnen spreken van neurocognitieve hulp, of dergelijke; Eeuwen lang heeft de psychiatrie zich gevormd door de dogmatiek en giswerken van psychiaters omwille van het ontbreken van enige bruikbare kennis over het menselijk brein. Eigenlijk is het maar de laatse 4 decenia dat de pscyhiatrie enige genezende therapieën heeft kunnen ontwikkelen; Met de komst en vooruitgangen in de medische wereld: neurologie, mri, spects(scan van het menselijk brein), kennis over de werken van zenuwbanen, de biochemische werking van de hersenen, de dergelijke functies; Is er na eeuwen van leegte op vlak van efficiente kennis, toch wat hoop. We weten nu dat psychiatrische aandoeningen te maken hebben met een abnormale werking van bepaalde functies in het menselijk brein, de oorzaken van dergelijke mentale ziekten of symptomen is dikwijls zelfs rechtstreeks te koppelen aan bepaalde moleculen, die dienst doen voor overdracht van signalen in het brein; of met de vooruitgang van de genetica, ook te koppelen aan bepaalde genpatronen of het bezitten van meervoudige kopien van eenzelfde gen. Nu, in de 21ste eeuw, is er eindelijk hoop voor de genezing van mentale ziekten, omdat we eindelijk meer zicht krijgen en weten wat de juiste oorzaken zijn van psychiatrische symptomen. De psychiatrie, heeft niet echt zo een genezende geschiedenis op vlak van menselijkheid, liefdadigheid en hulp voor mensen die lijden aan een bepaalde mentale handicap. Spijtig althans, het zijn vaak mensen die het minst weerbaar zijn en ook het meest behoefte hebben aan rust, niet aan overmachtiging of het verkeerd of dogmatisch toepassen van bepaalde behandelingen; De enige werkende behandelingen van psychiatrische stoornissen zijn alleen degene die op een wetenschappelijke manier onderbouwd zijn. Al de andere toepassing van ideeën van psychiaters zijn hoofdzakelijk afkomstig van giswerk, zelfverzonnen experimenten en spijtig om toe te geven, vooral ook martelarij. Ik denk dat het kennen van de geschiedenis van de psychiatrie, een grote stap kan zijn, in het plaatsen van bepaalde herinneringen inzake collocatie, psychiatrische opname en de beelden die je er van hebt meegepikt. De werking van de psychiatrie, is niet gebouwd op wetenschappelijk onderzoek, maar ligt in zijn grondbeginselen eigenlijk bij martelarij en verzinsels; Alleen de laatste 4 decenia is er genezing of toch behandeling mogelijk met de komst van nieuwe neurologische inzichten, testen en doelgerichte medicamenten. Weliswaar niet met de bedoeling de patient te drogeren, maar een kans op beterschap te geven. De psychiatrie is niet te vergelijken met eender welke tak in de medische wereld, zij is ontstaan in een milieu van martelarij en dogmatiek. Alleen de vooruitgang in de 21ste eeuw kan dit hyaat in de medische wereld dichten. Hoop dus, voor de mentale ziekten; Mits de stop en ontworteling van de psychiatrie naar een neurocognitieve hulpzorg. Onderbouwd door de wetenschap, niet door dogmatiek of martelarij, fascisme of nazisme.

donderdag 25 oktober 2007

liberté, égalité, fraternité

REVOLUTION MAINTENANT!

dinsdag 9 oktober 2007

::::Narcissisme exposed:::: the lie and genius reason behind this fake diagnosis..

What is narcissism and where does it come from? Narcissism is inspired by the name of a Greek mythological tail about someone who fell in love with itself and point itself in the center of everyone. Psychiatrist invented this as a new diagnosis to label people who are egocentric in behavior to label them mentally ill. Narcissism does not actually exist, it's not a legitimated diagnosis like any other, it's a stigmatized label invented to declare critical people or people who use the word I or me too much in their speaking and writing; mentally ill and lock them up. PSYCHIATRISTS NOWADAYS ALSO Decide who you are and or you are wanted in society, narcissism is actually a better tool than psychopathy to stigmatize people, because everyone who is speaking from itself can be labeled with narcissistic personality disorder, it is very powerful in controlling a great group of innocent people. For example to be stigmatized with aids, you have to have aids and people have to know it. To be diagnosed with narcissistic personality disorder, you just have to be yourself or put your opinion above everyone else. This way it is a widely interpretable weapon psychiatrists, lawyers, etc can use to influence the minds of people. For example, the Belgian process against 'Van Temse', the opposition lawyer ' Jef Vermassen' tricked him to put him under psychiatrists with the question, what would you wish if you had 3 wishes. His answer began every time with 'I' and were about the things he was going through, he didn't realize they wanted to know if he would wish something for other people, this way he could be labeled as narcissistic personality disorder and be associated as a mass murder and egocentric because they had the elements to fit the diagnoses invented by psychiatrists called narcissistic personality disorder. Cleverly Jef Vermassen brought this in the media so people would associate the narcissism personality disorder with a mass murder, killer and psychopath; This is how he painted the meaning and how people will picture a person with narcissistic personality disorder. That's the genius part, the same people who have strong personalities to revolt against this diagnosis, fit the definition of narcissistic personality disorder and can be diagnosed with it, this way it's a very powerful weapon for psychiatrists and lawyers to control and influence the way people are looked at, strong personalities, critical minds coming up for themselves, they are narcissists. Actually you, me, they, all fit the narcissistic personality disorder, if we stand up for ourselfes, even if you have nothing to do with the case 'Van Temse', criminals or certain stereotypical profiles, everyone who is him or herself, or has a great ego, is in essence an narcissist. That's the secret behind this powerful weapon psychiatrists use;the diagnosis actually does not exist, it's a new way to stigmatize and keep control over as much people as possible and paint them off ugly. Psychiatrists now control the way judges and juries look at people and who goes to jail or not. psychiatrists, rule the world; But they are not narcissistic. oh no, only they can say that and only all the rest can be labeled with it. narcissistic personality disorder, om iedereen over dezelfde kam te scheren. In een rechtsstaat horen mensen alleen op hun daden veroordeeld te worden en niet op hun zijn, ideologie, geloof, passies, hobby's; tenzij die in tegenstrijd zijn met de wet. Het gebruiken van diagnosen als argumenten voor een straf is eigenlijk min of meer tegenstrijdig ook al houden zij een bepaald voorspelbaar gedragspatroon in, men kan geen mensen vervolgen voor hun ideologieen of geloof ook niet voor dingen die ze zouden kunnen doen.; ergens moet men de grens trekken vind ik persoonlijk:p

vrijdag 7 september 2007

leuke weetjes

Wist jij dat de collectieve executering van joden en psychisch zieken met psychose gedurende wereld oorlog 2, gestart en gerealiseerd is door de Duitse psychiatrie. ( hoofdkwartier psychiatrie in Duitsland droeg toen de naam T4 en steriliseerde en executeerde systematisch, joden en zwakkeren)? Wist jij dat mensen die psychisch ziek geacht worden of lijden aan psychose dikwijls een teveel hebben aan dopamine in hun hersenen en mensen die problemen hebben met concentratie stoornissen en hyperactiviteit een tekort hebben aan dopamine vb einstein, ADHD? Wist jij dat in gebieden die te maken hebben gehad met de holocaust of een etnische zuivering na 50 jaar een populatie stijging vertonen van mensen lijdend aan genetische ziekten oa met psychisch zieken zoals mensen met concentratie stoornissen en hyperactiviteit a la ADHD en ouderdomskwalen dan in andere gebieden? Wist jij dat er in Amerika nu weer een hetse is omtrend de bemoeingen en machtsgeilheid van psychiaters, met betrekking op de kinderen van Amerikaanse ouders; (zie project Teenscreen)? Fascisme, pscychiatrie ; stigmatisering , diagnose ; vergassing door neo-nazi - sterilisering van psychisch zieken en gehandicapten ; uitzuivering concentratie kamp - collocatie isoleercel en drogering Een perfect huwelijk, maar niet voor de 21ste eeuw, meer en meer bewijzen komen bovendrijven dat de sterilisering van gehandicapten en psychisch zieken,holocaust wwo2,etc, juist het omgekeerde teweegbrengt en mogelijks de oorzaak is van stijging in genetische ziekten oa mentaal; De natuur kent geen goed,slecht ,ziek,gezond; etnische zuivering verstoort en vernietigt de natuurlijke patronen in de diversiteit die het verder bestaan waarborgen van goeie genen; zeg neen tegen seperatisme, fascisme, dit is een typisch voorbeeld van een vicieuze cirkel gedreven door haat, kortzichtigheid en ignorantie.

woensdag 29 augustus 2007

psychiatry, the fraud, the nazi roots, the fascism, the lies, the unscientific approach, the power abuse, the rape of the mentally ill. the truth

Mythes en pscyhiatrie 1 De (Belgische) psychiatrie, is een liefdadigheidsinstelling. onwaar: De Belgische psychiatrie wordt sinds 1990 gebruikt als een alternatieve strafinstelling zonder eerlijk proces, waar gewraakte mensen gekleineerd, getraumatiseerd, gefolterd en gedrogeerd worden. Mensen worden uitgemolken op financieel vlak, geindoctrineerd en vernederd om hun de mond te sluiten en hun te doen geloven dat ze echt ziek zijn, gebaseerd op de visie en opinie van een psychiater zonder enige wetenschappelijke aanpak. Tot op de dag van vandaag, is er nog geen enkele psychisch zieke genezen. wereldwijd! Zonder eerlijk proces verdwijnen kritisch denkenden of worden mensen die te veel op iemands zenuwen werken uitgezuiverd op sterke inmorele wijze.

vrijdag 17 augustus 2007

Een permanent onveiligheidsgevoel gecreeerd door het collocatiesysteem

Eens gecolloceerd, altijd gecolloceerd. Geldt vrijemeningsuiting voor elk individu, of alleen voor modelmensen? Mogen mensen die kritiek uiten tegen de overheid, terrorisme, wetgeving wel psychisch gezond geacht worden? Zou het niet beter zij om dat soort mensen te ontdoen van hun burgerrechten, kritisch denkende mensen zijn nu eenmaal een bedreiging voor de overheid; die zijn toch krankzinnig? Mogen krankzinnigen eigenlijk wel gelijke wetten en rechten hebben als de doorsnee mens? Weg met al die zagende nietsnutten, zij hebben immers het potentieel de rechtlijnige orde te verstoren met hun afwijkend denkbeeld van de maatschappij, zij horen thuis in de psychiatrie, daar kan men ze genezen van hun afwijkend gedrag.?? hoeveel mensen worden daar niet beter van en genezen van hun anti-authoritair narcisstisch gedrag?? Waar is mijn bril, ik zie het puntje van mijn neus niet meer? voel jij je nog veilig na een diagnose?


ALLEREERST, HET GEDWONGEN OPNAME SYSTEEM, IS GEEN LEGAAL DEMOCRATISCH SYSTEEM, het is Middeleeuws, jij moet bewijzen dat je niet schuldig bent anders ben blijf je er in, zie collocatie.blogspot.com, het systeem druist in tegen de grondwet en is door degenen die het uitvoeren een betuigenis van verdoken criminaliteit, jaarlijks worden er zo een 2500 misdaden gepleegd, door leugens van psychiaters, ignorante vrederechters met een brouche diploma en goedgelovige politie agenten en slecht geinformeerde magistraten. Indien u er mee te maken krijgt, weet dan dat het hier niet gaat over een legaal systeem, maar een onmenselijke heruitvinding van de inquisitie. Trauma's kan je heel gemakkelijk verwerken, door de weten dat psychiaters eigenlijk geen empirisch noch wetenschappelijk vak uitoefenen, maar meestal machtsbezeten mensen zijn die zwakkeren proberen uitzuiveren. Daarom is het heel belangrijk, dat elke persoon die te maken krijgt met een collocatie, de personen die medeplichtig zijn aan deze misdaad publiceren, bij voorkeur op het net, zodat deze misdaden niet verder ongezien uitgevoerd worden. Geloof niet in de leugens van narcisme, psychopathy, paranoide schiz., etc op reactie van uw kritiek tegen authoriteit, de termen die gebruikt worden om mensen te labelen zijn uitgevonden door separatisten om enige vorm van oppositie te onderdrukken. collocatie of gedwongen opname is een systeem om mensen kapot te maken en in de vergetelheid te brengen, het is tevens volstrekt illegaal. zodus is het een plicht om zoveel mogelijk verantwoordelijken publiek te maken, vrije meningsuiting, is één van de belangrijkste rechten als mens, laat je niet bedriegen door de misleidende leugens van fascisten!! Word je gecolloceerd, zoek alle namen op van de betrokken partijen, jaag er op zoals er op psychisch minder validen wordt gejaagd, weet dat het gedwongen opname systeem corrupt is in tegenstrijd is met de grondwet. Kent u iemand die voor psychiater studeert? Doe er alles aan om zijn/haar studies te boykotten. Preventie tegen fascistische monsters is veel beter dan genezen, zodoende, probeer ze op andere gedachten te brengen, toch iets van empathie bij te brengen of te buizen. zeg neen tegen psychiaters, zeg neen tegen de monsters van morgen.

De gevolgen van maatschappelijk bewustzijn.

Het gebeurt vaker dat mensen die eens gecolloceerd zijn zo geshockeerd zijn van de walgelijke eigenschappen van de mens en de werking van bepaalde maatschappelijke systemen, dat men zich liever buiten enig systeem plaatst ipv zich opnieuw te intigreren uit opstand voor de onmenselijkheid van de doorsnee mens; Maatschappelijk bewustzijn is indien u het bezit een ware klap in het gezicht, het opent je ogen, zet je aan het denken en laat je de waarheid zien hoe de ware menselijke natuur in mekaar zit. Van kindsbeen af wordt men geleerd om braaf te zijn, te luisteren, te gehoorzamen, te werken, geen dingen te doe die je niet mag doen, allemaal voorbeelden zijn van het goede en elke tegenspraak eigenlijk getuigt van het slechte. Zo is iemand die de wet overtreedt een crimineel en krijgt alvast een negatieve connotatie, een terrorist is iemand die mensen angst inboezemt, een zware misdadiger. Is dat eigenlijk wel zo? Is het gerecht en de wet goed en een terrorist (ruim interpreteerbaar, niet bepaald sprekend over het zichzelfopblazende type) slecht? Als een wet bepaalt wie slecht is en wie niet en degenen die niet gehoorzamen en doen wat de wet zegt, veroordeelt. Is dat eigenlijk niet DE DEFINITIE van een terrorist die zijn eisen stelt hoe het moet zijn en hoe niet? Adequaat gezien, is terrorisme eigenlijk geen concurrentie van het rechtssysteem? Het verschil in werking ligt vooral in het feit dat het rechtssysteem, een democratisch systeem is en een terrorist zijn wetten stelt ahv zijn geloof, maar eigenlijk doen ze beiden dezelfde dingen, met dezelfste tactiek en met hetzelfde doel voor ogen. Alhoewel het rechtsysteem, indien het gelijkheid en democratie vertegenwoordigt, meer nut zal hebben dan dat het dingen opblaast, toch hebben zij dezelfde reden en tactiek: controle van een grote groep mensen ahv angst aanjagen. R= rechtssysteem T= Terrorisme R:gevangenis/boete - T:ontvoering/dwangsom voor vrijlating R:executie van gevangenen - T:blaast dingen op R:democratisch opgestelde regels<-> T:ondemocratisch, eisen en tactiek worden op een bepaalde groep mensen gericht. R:Houdt een groep mensen onder controle door angst voor gevolgen, represailles/straf namelijk gevangenis - T: houdt een groep mensen in de ban en oefent controle uit door het angst aanjagen voor verdere aanslagen. Terrorisme en het rechtssysteem, zijn eigenlijk 2 concurrenten en elk individu de prooi. Is fascistische wetgeving die niet elke bevolkingsgroep gelijkwaardig behandelt eigenlijk niet gerelateerd aan terrorisme, met verschil dat het gezag niet centraal staat? Toch moeten mensen blijven geloven in een democratische maatschappij, ook al hebben ze hun vertrouwen verloren in het goede, slachtoffers van collocaties, kunnen moeten blijven geloven, maar niet blind blijven voor de corruptie en leugens die sommige machtszieke mensen aan de top verkopen aan het publiek, het stereotype goed gehoorzamen, slecht crimineel, is na wat denkwerk, heel relatief van betekenis. Machthebbers gaan naar bed met terroristische aanslagen, zo hebben ze weer nieuwe redenen om het volk meer wetten en of plichten op te leggen, wat leidt tot meer macht en controle.(kijkend naar Amerikaanse normen, het ontploffen van een dichtbevolkte plaats, voorbeeld wtc,metrostation(engeland) is het gedroomde geschenk voor elke staatsleider als excuus om meer macht en controle uit te voeren, met angst om het volk mee te krijgen. Angst corrupteerd de democratie. Als het volk dit zou doorhebben en hun geloof in de overheid zou verliezen, wordt het eigenlijk alleen maar erger, bedrijven en industrie krijgen in deze wereld alsmaar meer macht door het alsmaar verder evolueren van globalisme en kapitalisme, indien de overheid het volk alsmaar meer zal teleurstellen, zal er zo als ik het zie, een verdere machtsverschuiving gebeuren. Niet van overheid naar terrorisme, maar van overheid naar corporaties en multinationals. Hopelijk lobbyen mensenrechtenorganisaties ook mee, want de overheid is gedoemd om zijn macht te verliezen in een rap groeiende kapitalistische wereld, waar bedrijven en niet de overheden het voor het zeggen zullen hebben.

dinsdag 14 augustus 2007

off the record projects: -------------------------- democratic check-up for laws Magistratuur,procureur des konings, corruptie and fascisme violation of human rights by justified crimes committed by the governmental justice systems. Hoe psychiaters en verpleegkundigen subjectieve verslagen opstellen door informatie te verdraaien om hun denkbeeld gebaseerd op dsm4 toch te laten kloppen met observaties. subjectieve verslaggeving tot ridicule leugens toe gebruikt als wettelijk bewijsmateriaal. Met verruiming van bepaalde dsm4 profielen en een wijde interpretatie van de waarheid, kan een verpleegkundige en of een psychiater iedereen buitenzinnig verklaren, zelfs de normaalste werkmens. Terug naar de Middeleeuwen.

donderdag 9 augustus 2007

Most abusable DSM 4 diagnoses exposed.

a diagnosis for every possible profile, to label any annoying person crazy

::The Reason::

::The tape on your mouth::

Diagnosis matching elements of people who offend authority or question, exaggerated labeling declining of the reputation of critical thinkers, critical thinkers are nowadays crazy, called psychopaths or narcissists .. Paranoid/sluggish Schizophrenia (form of schizophrenia without the actual psychotic symptoms that are used for diagnosis) used for making people shut up who think to much ahead, or for political reasons. I don't deny the actual described illness does exist, but the function is questionable. For example, The sovjet-union used it during the cold war, to indoctrinate sane political opposers etc. Most of them were drugged while told they were insane, all due their was no clinical evidence of any mental illness, they were drugged with Haloperidol. Personality Disorders, linkable to psychosis,druggable, also narccissism and psychopathy are being exploited for their wide interpretability and so it can match a high number of people especially those matching with someone rebelling or critisising authority. Used for people who don't do what psychiatrists ask them to do. Society labeling .. still under research when I was working on a profile that would match to recognize femme fatal, I accidentally stumbled upon a DSM4 diagnose that fits for every shrink claiming the DSM 4 is a scientific book, well in that case they can be diagnosed with: What is the Difference Between a Pathological, a Compulsive, a Chronic, and a Habitual Liar? Pathological Liar A pathological liar is usually defined as someone who lies incessantly to get their way and does so with little concern for others. Pathological lying is often viewed as coping mechanism developed in early childhood and it is often associated with some other type of mental health disorder. A pathological liar is often goal-oriented (i.e., lying is focused - it is done to get one's way). Pathological liars have little regard or respect for the rights and feelings of others. A pathological liar often comes across as being manipulative, cunning and self-centered. Compulsive Liar A compulsive liar is defined as someone who lies out of habit. Lying is their normal and reflexive way of responding to questions. Compulsive liars bend the truth about everything, large and small. For a compulsive liar, telling the truth is very awkward and uncomfortable while lying feels right. Compulsive lying is usually thought to develop in early childhood, due to being placed in an environment where lying was necessary. For the most part, compulsive liars are not overly manipulative and cunning (see, Pathological Liar), rather they simply lie out of habit - an automatic response which is hard to break and one that takes its toll on a relationship (see, how to cope with a compulsive liar). The terms Habitual Liar and Chronic Liar are often used to refer to a Compulsive Liar.

dinsdag 7 augustus 2007

MYTH 1 you have to have an addiction or a mental illness to get into psychiatry

WRONG, a lot of people who are mentally healthy are being forced in psychiatry every day, not much of those people come the same way out of the horror as they were before, sometimes traumatized for a long period, sometimes they have brain damage from the fraud and therapies or drugs, sometimes their meds they took before and needed where taken, resulting in a sickness, giving them false reasons for saying the person is really sick, keeping them longer results in more money for the psychiatrists and their staff and the pharmaceutical companies. Myth 2, mental illnesses are scientifically discovered and proven in the DSM4 Not any mental illness is discovered, all mental illnesses are invented by psychiatrists to be able to give a label to a person that acts different than normal and could be seen as mentally ill. The only scientific knowledge about the causes of mental illnesses are not done by psychiatrists but by scientists who think and search for abnormalities in the brain itself. MYTH 3 Psychiatrists can cure a patient or person saying or being described as mentally ill. Even in the 21st century their is not one real cure for any invented mental illness, not 1 person suffering from a mental illness is cured ever by a psychiatrist, yet the last 3 decennials, scientific research by biochemists, neurologists and genetic research have come up with certain medication that can suppress the symptoms or stop the symptoms; that's not the same as curing, symptoms can reoccur after stopping medications. MYTH4 Psychiatrists can diagnose you with a mental illness. Well actually they can diagnose you with a mental illness, but not the same way as a doctor does, if a doctor would diagnose you with cancer or aids, just listening to your words, not much people would be diagnosed right if the diagnose is not cleared out by any scientific research. Psychiatrists just guess the diagnoses on your words, their beliefs, their will, their personal thoughts. That's one of the reasons all their diagnoses are so widely interpretable, so they can always diagnose you with something. (see DSM .,4,.) MYTH5 Psychiatrists have the will or intention to help you. Some of them do, really, but every self respecting psychiatrists knows, they can only subscribe some meds if you're lucky to have mental problems treatable by new scientific discoveries, most of the time they just try to label you, get money out of your pockets and have a love for overpowerment and torture; Psychiatry eventually began with torture, prison and murder. MYTH 6 Psychiatrists do not have mental illnesses themselves, otherwise they can not become psychiatrists. No, that's not true, a lot of people who are in a certain matter mentally ill but smart, chose to study psychiatry, you can be mentally ill. As a matter of fact, lot of psychiatrists have studied, in a hope to cure themselves; It's a known cliche that when psychiatrists are together, they love to show off with the amount of animals they abused when they where younger, if they have nothing else to talk about: Dsm 4, drugs enz Because of the same interests, a lot of people study psychiatry to deal with their obsession with power and control.


Satire over varkens

verwarrend en shockerend, toch tij-kerend: hoe populisme de democratie ondermijnen kan

BRONNEN: Dank gaat naar: Anita De winter, voor het ontsluieren van de werking in de psychiatrie; Wikipedia;google ; Documentatie bibliotheek; mijn curcus geschiedenis; CCHR, vele documentaires en steun voor slachtoffers van psychisch misbruik en fraude in de psychiatrie, crime in psychiatry; Eric De stercke and politie Merelbeke (S.o.p.hi.e D.eC.o.r.t.e), voor het zelf ijverig het internet af te schuimen naar plausibele webblogs, uittesten van kritisch denken en hoe gemakkelijk het is iemand te colloceren op basis van leugens en verdraaide waarheid (webblogs die ze ijverig hebben zitten opzoeken, verdraaien naar dingen die opzettelijk doorgestuurd zijn.(test van eric de stercke hoe gemakkelijk vals bewijsmateriaal door de politie als waarheid aanschouwd wordt)) + hoe iemand van de één op andere dag als een andere persoon kan herkend worden indien die persoon gelabeld kan worden met crimineel of psychisch ziek, etc; Sponsering door Amnesty International en erkennen van mijn webblog; loge, om een oogje in het zeil te houden ; Liesbeth de stercke, voor het testen hoe goed je een psychiater van iemand kan beinvloeden en of een verkeerde diagnose kunt laten stellen, al dan niet kunt laten drogeren, vele dank; Magistratuur, in hoe verre ze de impact kennen van hun beslissingen en of het uitvoeren van corruptieve wetgeving kan vervolgd worden(in afwachting). Vele dank nog voor degenen die mij inzichten gaven in de werking van verscheiden systemen, je kan nooit genoeg weten in het leven. special thx, the big blog lovers: ..when dreams come true, pictures are no luxury.. STARRING : main characters .. Zottefie De Kortzichtige and Zeverik De Steenezel ..
Aserejé, ja deje tejebe tude jebere sebiunouba majabi an de bugui an de buididipí
Zeg, maar hoe komde gij daar aan?, ah die stuurt da door he. Ja? euhm eigenlijk niet, euh ik bedoel jawel, ik voel mij zo bedreigd, we hebben zijn geluk en studies omzeep geholpen en nu stalkt ie ons met moraal en verantwoordelijkheid wiiiiii ik wil geen moraal meer:(. die persoon is gek, want ik zeg dat en mijn vriendin Anita ook!Aaah nu begrijp ik het, Eric. Eeey in Merelbeke zijn we slim hoor, meiii ei ei eiiiiii; uhum kzal daar vlug een mouw aan passen, voor onze dorpsgenoten knijpen we wel een oogje toe;)!ahja kweet al hoe, hehe Da kende wel hé, eric? hihi Collocere voor vrinde da blijve wij probere, tzal wel keer lukke om de echte rede te cammoufleren we neme alles als waarheid aan, genoeg verzinsels ent probleem is van de baan. Maar Sophie, Mijn dochter heeft zelf al met Phillipe van Ooteghem gebeld, dat ze hem moeten colloceren ma tlukt nie meer, nu kan onze vriendin Anita hem niemeer folteren wiiii:( Ach Magistraten begrijpen wel dat sommige mensen geen recht hebben op een eerlijk proces, het enige wat we moeten opschrijven is dat er sterke aanwijzingen zijn van een geestesziekte en dan worden die nietsnutten in het collocatie systeem gebracht, ze moeten daarom niet gek zijn, psychiaters kunnen op iedereen een label plakken, zo doen we dat he Eric;) jij stoute kapoenx
Voulez-vous sjoemeler avec moi, ce soir?
..ik zit in de loge en pas op, want ik heb vrienden hé! Dat betekent daarom niet dat ik kan liegen bij de politie of onschuldige mensen aan de galg kan praten, maar als we dan eens last krijgen van de rancuneusiteit van zielepoten dan laten wij dat niet aan ons hart komen hoor! wij hebben meer rechten dan iemand anders he en soms gaan we wel wat te ver in ons getreiter, maar wij drinken daar steevast een glas op, shut up and drive! Gelukkig kennen We wel wat psychiaters, zo kunnen wij nog altijd rekenen op het gedwongen opname systeem ho ho hooo, dat houdt ons wel zoet in Merelbeke. Zo kunnen we die dan dwingen voor consultjes en in een isoleercel stoppen als we dat willen; Wij houden Merelbeke proper van die ambetante zielepoten en steenezels!! En dat heeft niks te maken met arrogant of gewichtig doen!! Wat we doen is altijd gegrond met sterke rede en plichtsbesef! Zoals bij Anita De Winter(da was vroeger onze huisdokter, nu is die psychiater en mijn beste vriendin he). Wat zouden we toch zijn zonder onze vrienden, das een beetje geven en nemen he. Tof ze! Ja, pfff Wij zouden dan zogezegd fascisten zijn of beetje arrogant en gewichtig doen, maar dat is niet waar wat mensen zeggen! Dat soort mensen daar krijgen we het van he, die kunnen van mijn part stante pede emmigreren, die doen gewoon zielig. Zielig jaaa!; hier heerst gewoon de wet van de sterkste, voor de glorie van eer, geweten en euh plichtsbesef; allé toch zoiet. En ja vooral de onze he, sterk als we zijn. Bij ons is dat simpel en toch plezant. Schud ons de hand in Eric-land! Tuurlijk schatje, maar niet alleen de hand he;)! zeep? Dankuwel beide, ik wens jullie nog veel geluk samen en da ze elkaars handjes nog veel mogen schudden, echte liefde..xxx ouu Nooit meer te vergeten, hoe ze hun bewijsjes samen deelden en maakten. Proficiat voor jullie beiden. EN VOOR ALLE DUIDELIJKHEID, DIT HEB IK 'OOK' NOOIT DOORGESTUURD, MAAR WEL UIT RECHT EN MET GEMEENDE LIEFDE VOOR HUN BEIDE OP HET NET GEPUBLICEERD, just he, neje eigenlijk omdavet mijn recht is, khemt voor mijn eigen gedaan EN OOK OM AAN DE KAAK TE STELLEN DAT BEKNOTTING VAN DE VRIJEMENINGSUITING EEN WARE SCHANDE IS VOOR EEN RECHTSSTAAT ALS BELGIE EN NIET GETOLEREERD MAG WORDEN. MOGE HUN GELIJKHEDEN HEN BEIDE HELPEN HUN SCHAAMTELOOSHEID OP TE VULLEN MET WAARHEID, MAAR EERST NOG WAT HANDJES SCHUDDEN HE, ERIC EN SOPHIE, NOG VEEL LEUTE SAMEN EN ZEKER NIET VERGETEN LIEGEN HE, OH JIJ STOUTE KAPOEN DIE JE BENT ALS JE MAAR IETS HEBT OM OVER TE KLAGEN HE, MAAR WEL DE GRONDWET RESPECTEREN, WIE IN DE LOGE ZIT, MOET HET VOORBEELD GEVEN;)XXX(CENSUUR VAN FOTO'S IN DE MAAK, INDIEN ER NIET TE VEEL OVER GEKLAAGD WORDT EN SATIRE GEEN GLIMLACH OPWEKT, KVIND ZE WEL MOOI, THEEFT ZO IETS DIERLIJKS, TJA ALS DAAR KINDJES UIT VOORTKOMEN, DA ZULLEN BRULBEESTEN ZIJN HE?) [Bent u in contact gekomen of heeft u de mensen hierboven herkend of u heeft wat meer informatie desbetreffende over mogelijke misdrijven gepleegd door deze mensen gelocaliseerd te Merelbeke of wat dan ook, een inzending is altijd welkom. Hou wel in gedachte dat deze personen gevaarlijk kunnen zijn en wel degelijk tot monsterachtige dingen in staat zijn! Denk daarom in de eerste plaats aan uw eigen veiligheid en die van uw omgeving, zorg dat ze hun misdrijven niet in uw schoenen proberen te schuiven of uw omgeving proberen te destabiliseren. Dank u voor uw medewerking.] Weet dat deze mensen psychopathische neigingen vertonen en heel uw omgeving kunnen destabiliseren opletten, zijn heel overtuigend en geloven in hun eigen leugens, kent u één van de hierboven vernoemde personen? Weet dat u in gevaar bent en zo weinig mogelijk gegevens doorgeeft,met een de stercke ravage gegarandeerd. voor degenen die ik vergeten ben, spijt mij, je mag altijd een verzoekje insturen of iets bekennen. Bedankt nog degenen die mijn visie verruimden en mijn ogen openden over .. maatschappij en zijn fysiologie.
U herkent de stereotype kenmerken hierboven vernoemd? U voelt zich mishandeld en/of kent deze mensen, u heeft hetzelfde meegemaakt, of een eigen idee, of (een) passende dsm4 diagnose(n) gevonden voor deze arme zieltjes ; inzendingen zijn altijd welkom.

thank you for visiting this blog,

never lose hope making the world a better place to live; one voice can make the difference for everyone, what ya waiting for?

zaterdag 4 augustus 2007

COLLOCATIE BRON POLITIE ANTWERPEN

http://politie.antwerpen.be/slachtoffer/Nederlands/nederlands%20-%20collocatie.pdf

Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 2.0 Belgium License.Creative Commons License

Since 10 October 2007 till ... a very long time happy ever after ;) silver to gold
we support and believe in the Satyagraha
Please sign this petition for Tibet
please visit collocatie.blogspot.com for further information about the spoken subjects on this site. for contact collocatieslachtofferhulp@gmail.com thx for visiting

..Ontnuchterende ontdekking..

Belgisch gedwongen opname systeem verdoken genocide en tevens corrupt.


Ex-hoogleraar psychiatrie Dr. Thomas Szasz doet enkele opmerkelijke uitspraken over de geschiedenis van psychiatrie.Psychiatrists create diagnosis on the way people behave and judge them mentally ill, not on scientific evidence of a brain disorder. In contradiction, a lot of scientific research is pointing out names of diseases like schizophrenia simply don't exist.
Yes the symptoms are there, but the causes are not diseases nor the same, they are syndromes, not diseases nor diagnoses based on opinions of psychiatrists. Only Science can diagnose the causes of mental illnesses, not the way psychiatrists declare people mentally ill with diagnoses based on their personal observations(symptoms) and standards rather than looking on a scientific view at the causes and study what causes certain symptoms instead of labeling crazy and hopefully cure them, psychiatrists still haven't cured one patient, but the opposite...
The thing is, people can suffer from a variety of symptoms related to the brain, but calling a certain group of symptoms a particular mental illness is just not scientific, there has to be scientific testing behind a diagnoses and to diagnose someone, you have to have an objective test, what is not the case with most diagnosis, adhd is a syndrome, a group of symptoms caused by a variety of possible altered brain functions ; the causes of symptoms matching with adhd can be different from person to person and from psychiatrist to psychiatrist, but scientifically, they can never be a disease, no mental illness can be a disease.
This does not mean that mental illness does not exists, for the human brain, we know now the causes of certain symptoms are related to a condition in the brain, speculating an example, a mismatch or less useful altered brain functions (biochemicals that functions as messengers,etc), yes it will change the way you behave, but the way you behave is not a mental illness nor an objective diagnosis. Neurology is yet a medical branch, which is not yet fully understood, if it ever will be fully understood. Only the last decades progress has come all through scientific study, not by psychiatrists. Just to mention, people suffering from adhd symptoms, have risen all in a significant number in areas where there was ethnic cleansing like the holocaust; which points out ethnic cleansing causes a higher number of genetic illnesses, including mental illness, due loss of genetic variety and disruption of the natural patrons in dna from generation to generation.

Zonder wetenschappelijk aangetoonde oorzaak, geen bewijs voor een psychische ziekte, dus ook geen diagnose.

bronvideo: http://www.cchr.org/video/

In de realiteit zijn de mensen die werken in de psychiatrie vaak gestoorder dan degenen die zogezegd lijden aan een mentale afwijking of geestesziekte
maar in de praktijk eerder normaal zijn of een te grote mond opzetten volgens sommigen.

Vooral opname-afdelingen scoren zeer zwak in het respecteren van de mensenrechten, nog niet sprekend over dergelijke vergeetputten die de psychiatrie verbergt in ons land;
Dankzij de wetgeving gedwongen opname veranderden de Belgische instellingen in 1990 in monsterachtige concentratie kampen. Ook vandaag nog!

Wat men u ook wil doen geloven,

de enige waarheid

Een vrederechter die een gedwongen opname verlengt

is geen rechter, maar een crimineel.

Een politie-agent die een procureur aanzet tot een
gedwongen opname of zijn meewerking daar aan
biedt is geen politie-agent, maar een crimineel.

Een magistraat die instemt voor een gedwongen opname
is geen magistraat of magistrate,
maar een crimineel.

Een psychiater die iemand een diagnose opdringt uit
overtuiging zonder objectieve tests is geen
dokter, maar een crimineel.

Een procureur die een gedwongen opname procedure
in gang zet is geen procureur, maar
een crimineel.

Wie medeplichtig is aan een gedwongen opname
procedure hoort thuis in een gevangenis en moet uit
diens ambt worden ontzet!


Leven na een collocatie , al dan niet met een litteken

communiteit voor slachtoffers van een gedwongen opname, met betrekking tot de doorgaande gemaskeerde martelarij en dogmatieke werking van de hedendaagse shockerende Belgische psychiatrie

STOP de toenemende bemoeienissen van psychiaters ahv door hun aangekaarte wetgeving,
voor ze zich net iets te veel kunnen permiteren en ze ook uw kinderen doodspuiten.

opennet.net

Zeg neen tegen de seperatistische denk- en werkwijze van psychiaters, voor de 21ste eeuw geen herhaalde holocaust

neen dogmatiek, ja empirisme


NEW! Legal humanrights WATCHOUT!..How psychiatrist love to tHreat their patients..

An introduction by Dr. and teacher Caroline Kyle we love; RESPECT!!more
"Collocatie ontwricht de samenleving"

"Eens gecolloceerd kunnen ze doen met je wat ze willen, een akelig gevoel of een demoraliserend feit??"Psychiaters hebben niet het recht om zich in eender welk gezin te moeien en verdeeldheid te creeeren met hun dogmatische diagnosen, toch permiteren ze zich met fascistische wetten à la gedw. opn.=collocatie=involuntary commitment om de wereld op te eisen voor zichzelf en door iedereen te labelen en te beslissen wie er in de maatschappij thuishoort en wie niet .

Hoe narcistischer kan je zijn?


Ge kunt nog amper uw gedacht zeggen zonder schrik te hebben om uw burgerrechten te verliezen. Ze ondermijnen praktisch de basis van democratie: vrijheid van meningsuiting!

Waar moeien die zich eigenlijk mee?


Van die 2 honderd jaar dat de psychiatrie bestaat he, zijn de meest zieke toestanden uitgevoerd door psychiaters zelf en niet door van die ongelukzalige flippo's die tegen de muren praten of ze zien vliegen(no offence). In de Oudheid werden die vereerd, nu worden die mishandeld door psychopathische machtsgeobsedeerde psychiaters . Waar die het lef vandaan halen, kzou het bij god niet weten, maar ergens vind ik hun zuiveringsideeen er zwaar over en moreel verkeerd.
waar zijn die eigenlijk mee bezig???
Als ge tegenwoordig op ne psychiater kritiek geeft he dan zijde volgens hun geestesziek of nen narcist, eey ???!!


Vuile fascisten zijnt, tis zelfs routine in de Belgische psychiatrie dat ge u moet uitkleden als ge u niet naar behoren gedraagt en dan binden ze u vast in een isoleercel! Waanzinnig echt das toch pure verkrachting en psychopathie??? Hoe moeten die mensen daar eigenlijk genezen?

(kzweer het u, das niet gelogen, dat is gewoon routine)source: wikipedia, insiders, personal infiltration, video footages,mensenrechtenorganisaties, verklaringen van patienten, kennissen, etc

www.cchr.com .be / collocatie.blogspot.com
Andere sites omtrend psychiatrie, gedwongen opname , collocatie, misbruik, vakidiotie etcte vinden via google search result..PSYCHOPOLITIEK

Op deze website vindt u informatie over machtsmisbruik door de psychiatrie. Onder het mom van geestelijke gezondheidszorg, creëert de psychiatrie een ...
www.psychopolitiek.nl/ - 23k - Cached - Similar pages - Note this

Het nadeel van medicatiegebruik:

Psychiaters onderscheiden zich vooral van andere begeleiders door hun ... In het ergste geval, wordt voortdurend innerlijke marteling ondergaan en ...
www.21billers.com/Hetnadeel.htm - 12k - Cached - Similar pages - Note this

Nieuws over misstanden in de psychiatrie

Een artikel met de titel "psychologen tegen marteling: een open brief aan de ...... Het NCRM stelt dat psychiaters een miljarden markt hebben gecreëerd waar ...
www.ncrm.nl/nieuws.htm - 128k - Cached - Similar pages - Note this

Ravage Archief

Op een recent congres van psychiaters was er niemand bereid die stelling tegen ... Het was een regelrechte marteling die kon eindigen met botbreuken door de ...
www.ravagedigitaal.org/1997/246/Iedereen_is_gek246.htm - 36k - Cached - Similar pages - Note this

Wartaal van een Gek

Soms wordt ik nog huilend wakker, hoe verschrikkelijk erg men in psychiatrie aan machtsmisbruik doet. Hoe patiënten en naastbetrokkenen daar de dupe van ...
psychiatrie.hewejosplace.nl/schade.htm - 19k - Cached - Similar pages - Note this

Psychiatrie - Politics.be

Wegens mishandeling etc. Het is voor de meeste mensen de ver-van-mijn-bed show, niet waar? ..... Leve de collocatie van libertariërs! ...
forum.politics.be/showthread.php?t=54381 - 120k - Cached - Similar pages - Note thisANTIPSYCHIATRIE !!!: Hoofdtuk 1 Verkrachting !!!Hoofdstuk 1 van: VERKRACHTING IN DE PSYCHIATRIE, Mishandeling van vrouwen en ... Psychiaters en psychologen noemen verkrachting zelden verkrachting, ...
antipsychiatrie.web-log.nl/antipsychiatrie/2005/10/hoofdtuk_1_verk.html - 21k - Cached - Similar pages - Note this

Misbruik door Hulpverleners m/v - Wat is misbruik ...

... pastores en priesters, psychiaters, haptonomen en andere alternatieve ... Ook is er is nog nauwelijks tot niets bekend over misbruik door een ...
www.misbruikdoorhulpver­leners.nl/watismisbruik.html - 28k -


Publiek FORUM Misbruik door Hulpverleners (MdH)

Hoofdstuk 1 van: VERKRACHTING IN DE PSYCHIATRIE, Mishandeling van vrouwen en kinderen, ... 2 Om hun misdaad te verbergen gebuiken psychiaters drugs of ...
www.12forum.nl/forum/bericht.php?ID=1428&fID=5&bID=983&tID=126&pagina=1 - 25k - Cached - Similar pages - Note this


MISBRUIK PSYCHIATRIE - De psychiatrie in Vlaanderen wordt door het ...

PSYCHIATERS, PSYCHOLOGEN EN MISBRUIK VAN DE PSYCHIATRIE. In het algemeen gelden voor deze beroepsgroep de gedragscodes van medische ethiek. ...
misbruik-psychiatrie.skynetblogs.be/ - 87k - Cached - Similar pages - Note this

1 op 5 psychotherapeuten en psychiaters zijn verkrachters [Archief ...

Psychiaters studeerden eerst geneeskunde en kozen dan voor het specialisme .... Zo gesteld kan je inderdaad spreken van psychopathie, en is het absoluut ...
forum.politics.be/archive/index.php/t-91739.html - 36k - Cached - Similar pages - Note this

Het Nieuwsblad - Vandaag bepalen psychiaters lot van Hans Van Themsche

Die psychiaters moeten niet alleen aantonen dat Van Themsche ontoerekeningsvatbaar is, ze zullen ook ... 'Arrestanten in Birma overleden door mishandeling' ...
www.nieuwsblad.be/Article/Detail.aspx?ArticleID=OP1I6Q4V - 91k - Cached - Similar pages - Note this


NWS / Psychiatrie: Antipsychotica zijn levensbedreigend!

Dit artikel vond ik zojuist op de website Psychiatrie Vandaag. ..... maar ik zie niet in waarom je mensen respectloos moet onderwerpen aan potentiëel ...
forum.fok.nl/topic/1083762 - 116k - Cached - Similar pages - Note this


MinVWS | Bejegening in psychiatrie beneden de maat

De 25e Week van de Psychiatrie, die eind deze maand wordt gehouden, ... Cliënten worden respectloos behandeld en gaan zich een object voelen. ...
www.minvws.nl/artikelen/gvm/bejegening_in_psychiatrie_beneden_de_maat.asp - 12k - Cached - Similar pages - Note this


Shock je hersens tot pulp

Jarenlang is door patiënten, mensenrechtenorganisaties, psychiaters en anderen ... die marteling overgoten met een medisch sausje en weg zijn de protesten. ...
www.gebladerte.nl/00855p52.htm - 7k - Cached - Similar pages - Note this


Psychiatrie: Isolatie en verzet

Het was een regelrechte marteling die kon eindigen met botbreuken door de ....

Tekeer Tegen De Isoleer: 19 mei 2005 congres 'Macht en Onmacht in ...

Afschaffing van isoleercellen (en dwang) in de psychiatrie .... Zou je misschien een voorbeeld kunnen geven van dat machtsmisbruik waar jij op doelt? ...
tekeertegendeisoleer.web-log.nl/tekeertegendeisoleer/2005/05/19_mei_2005_c
De democratische psychiatrie deelde de kritiek van de anti-psychiaters op de ...
www.stelling.nl/kleintje/315/PSYCHIA.htm - 34k - Cached - Similar pages - Note this

Screening: Is de Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) voldoende? | Mens ...

Machtsmisbruik ten einde de Nederlandse wet te kunnen blijven overtreden. ... Psychiatrische visies: De psychiatrie kent 3 visies over hoe een ...
mens-en-samenleving.infonu.nl/politiek/6662-screening-is-de-verklaring-omtrent-gedrag-vog-voldoende.html - 23k -
at random under the microscope

Loading...

TAKE ACTION!

Collocatiewatchout supports the goals and idea's of The Church of Scientology and CCHR

Namens Collocatiewatchout; Een geweldig applaus voor de geboekte vooruitgang van CCHR and Scientology. Bravo!!! Moge scientology het terrorisme gepleegd door de psychiatrie terugdringen en nog vele onschuldigen bevrijden!!! Een welgemeende proficiat!!

MySpace Tracker

May the truth prevail over this world and clean our planet from the lies and torture of psychiatrists!

Go Go scientology!!!

Very good movies for people who have a trauma from psychiatrists, personally I'm thankful to scientology, yes cults blablabl, I think they are hero's.

lol Tom Cruise rulezzzz!!!!

Do you know the comic books of Asterix and Obelix? Well see psychiatrists as the romans and you as obelix. You get bugged by someone or a shrink, see it as an opportunity to spread your view and convert them.

collocatiewatchout spreekt niet in naam van scientology en staat er onafhankelijk los van, Collocatiewatchout steunt wel de meningen van scientology en de cchr

Trap niet langer in de leugens van psychiaters en andere monsters.wake up police forces, psychiatrists want you to be able to recognize certain indications for mental illness.
You should know symptoms for psychosis, like conspiracy, mind reading, secret messages on television, missions etc ? do you pass only knowing these invented indications? A: No

These subjects are new study material:'Psychiatry: No Science, No Cures' - 5 minutenMost abusable DSM 4 diagnoses exposed.a diagnosis for every possible profile, to label any possible annoying person crazy


::The Reason::


::The tape on your mouth::

Mensen die woede uiten of hun beklag doen tegenover authoriteit worden door psychiaters herkend als psychisch gestoorden, ook al zijn ze het niet. Laat u niet de mond snoeren en doorprik de leugens van de psychiatrie. Dsm4 is een boek vol bedrog, om mensen te kunnen overmachtigen!


Diagnosis matching elements of people who offend authority or question, exaggerated labeling
declining of the reputation of critical thinkers,
critical thinkers are nowadays crazy, called psychopaths or narcissists


..


Paranoid/sluggish Schizophrenia
(form of schizophrenia without the actual psychotic symptoms that are used for diagnosis)
used for making people shut up who think to much ahead, or for political reasons. I don't deny the actual described illness does exist, but the function is questionable.
For example, The sovjet-union used it during the cold war, to indoctrinate sane political opposers etc. Most of them were drugged while told they were insane, all due their was no clinical evidence of any mental illness, they were drugged with Haloperidol.
Personality Disorders, linkable to psychosis,druggable, also narccissism and psychopathy are being exploited for their wide interpretability and so it can match a high number of people especially those matching with someone rebelling or critisising authority.
Used for people who don't do what psychiatrists ask them to do.
Society labeling

::::Narcissistic personality disorder exposed:::: the lie and genius reason behind this fake diagnosis..

What is narcissism and where does it come from? Narcissism is inspired by the name of a Greek mythological tail about someone who fell in love with her/himself and points her/himself in the center of everyone(first coined by Freud). Psychiatrist invented this as a new diagnosis to label people who are egocentric in behavior or think to critical about authority to label them mentally ill. Narcissism does not actually exist, it's not a legitimated diagnosis like any otheris, it's a stigmatized label invented to declare critical people or people who use the word I or me too much in their speaking and writing; mentally ill and lock them up. PSYCHIATRISTS NOWADAYS ALSO Decide who you are and or you are wanted in society, narcissism is actually a better tool than psychopathy to stigmatize people, because everyone who is speaking from itself can be labeled with narcissistic personality disorder, it is very powerful in controlling a great group of innocent people. For example to be stigmatized with aids, you have to have aids and people have to know it. To be diagnosed with narcissistic personality disorder, you just have to be yourself or put your opinion above everyone else. This way it is a widely interpretable weapon psychiatrists, lawyers, etc can use to influence the minds of people. For example, the Belgian process against 'Van Temse', the opposition lawyer ' Jef Vermassen' tricked him to put him under psychiatrists with the question, what would you wish if you had 3 wishes. His answer began every time with 'I' and were about the things he was going through, he didn't realize they wanted to know if he would wish something for other people, this way he could be labeled as narcissistic personality disorder and be associated as a mass murder and egocentric because they had the elements to fit the diagnoses invented by psychiatrists called narcissistic personality disorder. Cleverly Jef Vermassen brought this in the media so people would associate the narcissism personality disorder with a mass murder, killer and psychopath; This is how he painted the meaning and how people will picture a person with narcissistic personality disorder. That's the genius part, the same people who have strong personalities to revolt against this diagnosis, fit the definition of narcissistic personality disorder and can be diagnosed with it, this way it's a very powerful weapon for psychiatrists and lawyers to control and influence the way people are looked at, strong personalities, critical minds coming up for themselves, they are narcissists. Actually you, me, they, all fit the narcissistic personality disorder, if we stand up for ourselfes, even if you have nothing to do with the case 'Van Temse', criminals or certain stereotypical profiles, everyone who is him or herself, or has a great ego, is in essence an narcissist. That's the secret behind this powerful weapon psychiatrists use;the diagnosis actually does not exist, it's a new way to stigmatize and keep control over as much people as possible and paint them off ugly. Psychiatrists now control the way judges and juries look at people and who goes to jail or not. psychiatrists, rule the world; But they are not narcissistic. oh no, only they can say that and only all the rest can be labeled with it. narcissistic personality disorder, om iedereen over dezelfde kam te scheren. In een rechtsstaat horen mensen alleen op hun daden veroordeeld te worden en niet op hun zijn, ideologie, geloof, passies, hobby's; tenzij die in tegenstrijd zijn met de wet. Het gebruiken van diagnosen als argumenten voor een straf is eigenlijk min of meer tegenstrijdig ook al houden zij een bepaald voorspelbaar gedragspatroon in, men kan geen mensen vervolgen voor hun ideologieen of geloof ook niet voor dingen die ze zouden kunnen doen.; ergens moet men de grens trekken vind ik persoonlijk:p..still under research


when I was working on a profile that would match to recognize femme fatal, I accidentally stumbled upon a DSM4 diagnose that fits for every shrink claiming the DSM 4 is a scientific book, well in that case they can be diagnosed with:


What is the Difference Between a Pathological, a Compulsive, a Chronic, and a Habitual Liar?

Pathological Liar


A pathological liar is usually defined as someone who lies incessantly to get their way and does so with little concern for others. Pathological lying is often viewed as coping mechanism developed in early childhood and it is often associated with some other type of mental health disorder. A pathological liar is often goal-oriented (i.e., lying is focused - it is done to get one's way). Pathological liars have little regard or respect for the rights and feelings of others. A pathological liar often comes across as being manipulative, cunning and self-centered.

Compulsive Liar

A compulsive liar is defined as someone who lies out of habit. Lying is their normal and reflexive way of responding to questions. Compulsive liars bend the truth about everything, large and small. For a compulsive liar, telling the truth is very awkward and uncomfortable while lying feels right. Compulsive lying is usually thought to develop in early childhood, due to being placed in an environment where lying was necessary. For the most part, compulsive liars are not overly manipulative and cunning (see, Pathological Liar), rather they simply lie out of habit - an automatic response which is hard to break and one that takes its toll on a relationship (see, how to cope with a compulsive liar).

The terms Habitual Liar and Chronic Liar are often used to refer to a Compulsive Liar.


collocatie exposed

Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 2.0 Belgium License.

Under my eye, Notice of inhumane acts will not be passed without further prevention

Love to support human rights, evil that comes under my eye, busted? no, will be forgiven:), so do you have a confession to make?, love for you ..x..
Think before you judge;
----------------------------------------------------
Please respect the copyrights of this webblog(you may copy but you can't sell it) and content produced by 3th party that falls under public domain rights.(AMNESTY, ENZ;;) The writer of this blog is not accusable for any consequence by reading or writing on this blog; thank you PERMISSION IS GRANTED FOR PROPAGATING AWARENESS ABOUT THIS SUBJECT(BLOG), SO IF YOU WANT TO SUPPORT OR PROOF THIS CONTENT, NO PROBLEM, JUST DON'T COMMERCIALIZE IT, YOU CAN SHARE IT ALIKE OR CHANGE THE CONTENT, PLEASE RESPECT THE AUTHOR, THANK YOU FOR VISITING, ENJOY!
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 2.0 Belgium License. since 10 October 2007 till .... a very long time -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WELCOME AT MY INV. COM. EXPOSÉ :)


Eugenics shaking hands with psychiatry, perhaps a parody on fascism of World War II, Does someone see some similarities? or do you see the differences? Know just 1 thing a history book can teach you: history always repeats itself, just in another clothing. Teach me a lesson

www.truthaboutholocaust.com


Without psychiatrists there would never have been a world war 2


Welcome, take a puking bag, open your mind, take a breath, GO!

----------------
----------
----
--
-

woensdag 13 juni 2007

coming soon

Europe, you are the man.

so, who is in for some fresh Angelpiss? anyone?


An interview made by cchr, you would think these people exaggerate things or make things up, I thought so, but I tell you the things mentioned here are not symptoms of imaginations, people actually get abused without any further prosecutions and are kept hostile until they break and protect their hostile takers; welcome in the masked world of psychiatry today, where curing actually means the same as torture.. Yeah.., ow it's coming... You know what pisses me off? Torture, ethnic cleansing, hate, discrimination and at the moment, this genius reinvention of the inquisitions in the middle ages, It stinks and it makes me kind of upset; really I'm having the joke of my life, what a genius way to violate the constitution, how convenient, involuntary commitment laws, a way to have the power to control every socially unaccepted behaving citizin, It's kind of dangerous to give people like psychiatrists that much power, how is the treatment for democrats by the way, borderline or schizo, I'm kind of confused, If I accuse psychiatry for fraud and unfair treatments towards minors, by intentionally making wide interpretable diagnoses based on unscientific diseases boiled out of them minds of psychiatrists; Is actually a way to sell as much pills to as many people as possible and gain control over a maximum majority of people across the world? I'm kind of confused what kind of mental illness do I have then? paranoid schizo?, maybe I'm neurotic or psychotic or maybe I might have chemical unbalance and if I can prove you wrong I could still have something else? Really I want to know, what kind of mental disease does a person have if he accuses a psychiatrist of fraud?I'm studying DSM4 seems I could have a lot of things. hey wide coverage, good for the pharmaceuticals, but what about the people that really need mental help? SOCIAL CONTROL MECHANISMS IN SOCIETY, WELCOME AT SOCIETYS' GARBAGE SYSTEMS fascist: euhm are you allright?

An Introduction

The truth behind the lies is like bombing Iraq for Weapons of mass destruction.
CCHR .BE talking about the lies of psychiatrists and the way they try to push the pills of Pharmaceutical companies on every possible individual; they love eugenics, they love power. The good ones...CCHR LOVES TO EXPOSE WHATS REALLY ON THE MINDS YOUR SHRINK jaja; 21st century and 16e century shrinks and laws, mmmm who sees the problem? Something about involuntary commitment being fascistic? maybe in violation with the splitting of executive force, justice system and law makers Maybe ur shrink has the combined power of the executive force and the justice system, and the law is actually kind of anti-democratic, not mentioning illegal or corrupt?? no? Strange all due they can take rights of acknowledged mental patients away and lock them up, with 1 person deciding about the reason, how long, rights and if you don't obi can tell people to lock you up tie you or drug you in some mental institution and you may have to proof you are not mentally ill, you are not depressed and you are normal; It's actually like in the middle ages, you had to proof you were not guilty, well, this is the same thing, carefully masked as a legal law, but avoiding the normal justice system by passing through the power of those 3 (normally split) forces to 1 individual, your shrink; yet involuntary commitment is against the constitution and undermining the 3 fundamental support pillars of democracy, It's happening and if you don't act like society wants you to act, you feel bad in group, you feel sad sometimes, maybe you'd better be locked away. Social filtering, the new way of recycling useless individuals as money pill swallowing units. welcome in the world of tomorrow?? Only weird acting people, little different than the normal exampled line walking individuals we all want to see, we take hem under the microscope and if they appear to have some unwanted deviations pointing towards a mental illness, you feel sad, you don't go out a lot, you can not concentrate, you suspect people, you think people can read your mind, read the DSM4, you are on the number one list to be taken away to some mental institution drugging you. Hey it's a working filtering system of society, mental ill people who look sad or we are scared of the stereotypical images broad casted from television can get carefully eliminated; Ain't this convenient for those fascists, psychiatrists having a lot more power than legally possible and pharmaceutical companies getting rich; Hey you know what, that neighbor over there listens to gothic and dark metal, it works on my nerves. hey, maybe he is one of those depressed people or he is hearing voices, maybe I should tell anyone, a psychiatrist maybe, or maybe he can be forced filling in psychological tests, maybe he has thought of killing himself, he is wearing black clothing, it would be better if some specialised people looked after him. BYE BYE ON MY NERVE WORKING MUSIC!!!!! SOCIAL FILTERING A CONVINIENT INVENTION OF PSYCHIATRY AND FASCI-POLITICS; no more weirdo's on the streets, but locked away drugged and unbothering other people; sounds really like, euhm, holocaust

Oogopenende documentaire:

--------------------------------------------------------------------------------------
stop the destruction Don't let psychiatry destroy your life, the roots of psychiatry begin with torture behind closed doors, Don't belief me, let me shine some light on this dark treath. I predict You'll be shocked, I know. exclusief:

you might want to see this documentary about the roots of psychiatry

(torrent)

you might want to see this documentary about the roots of psychiatry

(file download 500kb/s)

So, let's take a closer look..


Psychiatry: The Men Behind the Holocaust

Swasitika or Sun Wheel: An ancient religious symbol used long before H*tl*r came upon the scene. In Sun God worship, it is supposed to represent the sun's course in the heavens. (:(, I want my original meaning back 3>( What if we would take the original meaning of the Swastika symbol back, the way before It was stolen? The word swastika is derived from the Sanskrit svastika (in Devanagari, स्वस्तिक), meaning any lucky or auspicious object, and in particular a mark made on persons and things to denote good luck. It is composed of su- (cognate with Greek ευ-, eu-), meaning "good, well" and asti a verbal abstract to the root as "to be"; svasti thus means "well-being". The suffix -ka forms a diminutive, and svastika might thus be translated literally as "little thing associated with well-being", corresponding roughly to "lucky charm", or "thing that is auspicious".[3] The word first appears in the Classical Sanskrit (in the Ramayana and Mahabharata epics)

a brief history about the subject and the the places neo-nazis live

W.W.III

www.truthaboutholocaust.com/


PROJECT TEENSCREEN

------------------------------------------------------------
In America psychiatrist have mastered to get the permission to screen every teen in any classroom in America, students among the age of 15 17 are forced to take tests for psychiatric treatment; If their tests point to the chance of any mental illness, psychiatrists can literally take your kids out of the classroom without your permission and lock them up in a mental hospital forced to take psychiatric drugs psychiatrist think your kids need. FIGHT BACK, YOU CAN MAKE A DIFFERENCE! http://www.petitiononline.com/TScreen/petition-sign.html THX FOR SIGNING:),APPLAUS
U HAVE A PSYCHIATRIST, DON'T OR AT LEAST HAVE A SECOND OPINION FROM A NEUROLOGIST OR DOCTOR! AND IF THEY DESCRIBE SOMETHING, KNOW WHAT YOU'VE BEEN GIVEN AND KNOW, pharmaceutical companies WANT YOU TO BUY.

BELGIAN LAWS OF

INVOLUNTARY

COMMITMENT AND

SOCIAL CONTROL OF

CIVILIANS WHO MAKE

TOO MUCH NOISE OR

LOOK FUNNY

CORRUPTION FOR PUKING AND DISHONERING HUMAN RIGHTS BY PSYCHIATRIC ABUSE

De psychiatrie in Vlaanderen wordt door het gerecht en een bepaalde pers (VUM) al jarenlang misbruikt om actievoerders, lastige getuigen en al te kritische burgers het zwijgen op te leggen.

Nadat men Regina Louf probeerde gek te verklaren, was het de beurt aan Morkhoven-actievoerder Marcel Vervloesem die te veel weet over de doofpotpolitiek inzake de kinderpornozaak Zandvoort en een pedofiliezaak waarbij een Sp.a-gemeenteraadslid van Herentals is betrokken. Marcel Vervloesem werd op vraag van P. Van der Flaas, Procureur des Konings van het Parket van Turnhout, door Dr. Prof Cosyns onderzocht.Cosyns stond destijds aan het hoofd van de naar hem genoemde Commissie Cosyns die onderzoek moest doen naar het isoleercel-schandaal in de Antwerpse kinderkliniek Good Engels waarrond de Werkgroep Morkhoven in 1989 actie voerde. De zogezegde onafhankelijke onderzoekscommissie stelde geen onregelmatigheden vast terwijl in het politierapport sprake was van een vijfjarig kind dat in een isoleercel overleed en van tal van jongeren die gebroken armen opliepen tengevolge van hun 'behandeling' in de isoleercel. De zaak werd, niettegenstaande de zwaarwichtige feiten, nooit verder onderzocht alhoewel achteraf bleek dat er van een onafhankelijke onderzoekscommissie geen sprake was geweest. Het parket van Turnhout verplichtte twee leden van de Werkgroep Morkhoven wel tot een gerechtelijk geestesonderzoek omdat zij actie bleven voeren. De toenmalige Minister van Volksgezondheid Hugo Weckx (CD&V) dacht er blijkbaar anders over en nodigde een delegatie van de Werkgroep Morkhoven uit op zijn kabinet. Hij liet vervolgens een isoleercelreglement opstellen dat geldig was voor alle psychiatrische instellingen in Vlaanderen. De directies van de psychiatrische instellingen (Caritas) deden het isoleercelreglement en de verslagen die zij van de isolaties moesten opmaken echter af als 'tijdrovend administratief werk' en de Vlaamse Inspectie Gezondheidszorg kneep welwillend een vriendschappelijk oogje dicht. De situatie bleef dus onveranderd. De directies van de psychiatrische instellingen omzeilden het isoleerreglement daarenboven door voortaan van 'kamerbehandeling' te spreken. Belangrijk in deze zaak is nog dat de Werkgroep Morkhoven door haar acties rond de kinderkliniek op het spoor kwam van de kinderprostitutie en kinderpornonetwerken. Een aantal jongeren van de instelling bleken namelijk in de jongeren- en kinderporno-industrie terecht te zijn gekomen...

_THE TRUTH ABOUT DSM-4 and upcoming DSM-5_ LIES TO CONTROL EVERY POSSIBLE INDIVIDUAL BY PROFILES THAT COULD FIT ANYONE.SOCIAL CONTROL THE TRUTH OF WHAT GOES ON IN THE MINDS PSYCHIATRISTS ALL WRITTEN DOWN IN THE DSM-4. THE STORY OF POWERSICKNESS IN SHRINKS. CCHR,

THE WORST POSSIBLE NIGHTMARE OF THE GUILTY SHRINK .BE

DSM4 the manual full of lies, everything is a lie; ever heard of terms like narcism , it s a way to make people sound ridiculous when they are telling the truth!!!! every possible individual in society fits in this book, it's a way to gain control over everyone; look it up:D

The DSM is the equivalent of the Malleus Maleficarum in the middle ages, which Spanish inquisitors used to identify, target, stigmatize and burn witches and heretics. Today's witches, heretics, and scapegoats are labeled mentally ill or schizophrenic.

psychiatry used for surpression of free opinion and social control and torture.

you think you found something like a conspiracy, you think you can read whats on peoples minds? you fit in this book; you know to much, you are a critical thinking civilian with a big mouth??? http://misbruik-psychiatrie.skynetblogs.be/

DSM4 thats the manual to make people shut up about governmental or political secrets OR PRISON THE LESS WANTED PERSONS.


Rechterlijke macht De rechterlijke macht is in een rechtsstaat de macht waaraan de rechtspraak is opgedragen. De andere machten zijn de wetgevende macht en de uitvoerende macht. Een van de kenmerken van een rechtsstaat is een scheiding tussen de drie machten. Dit is om onafhankelijkheid van de rechterlijke macht te waarborgen.

een bewijs

volledig te downloaden, gelieve openoffice te downloaden om de opensource te gebruiken, alstublieft respecteer de gnu rechten en het werk van de auteurs http://www.esnips.com/doc/592f247f-9f0e-4318-86a6-d1c8cc37e19d/collocatie-exposed Fundamenten van democratie verloochend OPEN SOURCE DIAGRAM :scheme collocatie.odg (openoffice document) kotscollocatie
spreek erover! Stop corruptie en mishandeling! Wist je dat er een systeem bestaat om mensen heel gemakkelijk van het toneel te laten verdwijnen door zijn of haar burgerrechten af te nemen? Het bestaat, het systeem noemt 'gedwongen opname' of collocatie en geeft bepaalde medici en overheidsinstanties de mogelijkheid mensen uit hun omgeving te rukken en te behandelen als gekken of beesten. Vroeger was er een systeem om families te helpen als hun bejaarde of mogelijke geesteszieken een gevaar vormden voor hunzelf of hun omgeving. Zo konden familieleden vroeger hun nonkels en nageslacht en oudjes via de vrederechter verplichten hun huis of woonst te verlaten en onder te brengen in een instelling voor bejaarden of gekken. Maar sinds 1992 hebben politici deze wet uitgebreid, waardoor de overheid via de medische sector nu ter beschikking is gesteld van een lucratieve manier om mensen die voor problemen zorgen of niet geduld worden rechstreeks uit hun omgeving te plukken zonder eerlijk proces. hoe werkt dit systeem? In 1992 is er een wet ingevoerd die de procureur des konings een volmacht geeft om mensen die aan 2 criteria voldoen uit hun burgerrechten te ontzetten en gewoon uit hun huis te halen, op te sluiten in een instelling of institutie, zonder eerlijk proces, voor een cumulatieve lengte van duur en omstandigheden. Mensen kunnen tevens mishandeld worden tot ze breken en te indoctrineren tot ze zwijgen en luisteren; mensen komen meestal vrij na gebrek aan argumenten en zijn dan voor het leven getraumatiseerd. De criteria die moeten beantwoordt worden zijn heel ruiminteerpreteerbaar en kunnen ingepast worden bij elke persoon die zich niet gedraagt volgens maatschappelijke normen. ,ongewenst verbaal of fysiek gedrag vertoont, ze in je antwoorden herkenbare tekenen vinden zinsverwarring herkenen, dan hebben ze op papier argumenten op basis van vermoedens of subjectieve observatie en kunnen ze concluderen dat je in staat van buitenzinnigheid bent. 1e criteria wordt gebruikt om de intigriteit van je mening en besef in vraag te stellen en je als geestesziek te laten beschouwen; ook al ben je volstrekt normaal, als je niet helemaal voldoet aan de norm en je je niet gedraagt zoals de overheid het wilt kunnen ze de 3 machten omzeilen en via deze achterpoort je wegplukken uit je omgeving. Nu aan dit criteria voldoet iedereen vermits ze over een waaier van herkenbare tekens beschikken die kunnen wijzen op gedrag van iemand die wel lijdt aan de één of andere geestesziekte bijgevolg voldoet zowat iedereen aan dit criteria en is er zobiezo al beantwoord; de modale psychiater loopt tevens rond met het idee dat iedereen in mindere mate psychisch ziek is; heel goed voor de farmaceutische industrie en de overheid, meestal ondervragen ze je eens en proberen ze dan aan je antwoorden argumenten te zoeken die mogelijks kunnen wijzen op een zogezegde geestesziekte; je bent dus zo normaal zoals je op papier staat; invloed of argumenten van buitenaf worden als geschenken aanvaard en misbruikt. Mensen die iets meer kunnen zeggen over je of een hekel hebben aan je zijn geschenken uit de hemel en geeft ze meestal meer dan redenen? genoeg. 2e criteria is dat je een gevaar vormt voor jezelf of je omgeving; natuurlijk iemand die op straat ruzie maakt met zijn makkers of kweetniet wie is een gevaar voor zijn omgeving, zo iemand vertoont tekenen van geestesziekten, euhm hij kan borderline zijn want hij geeft toe aan zijn of haar emoties, misschien lijdt die persoon wel aan compulsieve dwangstoornis of misschien is die persoon wel schizofreen en is dit een teken van psychose of heeft deze persoon drugs genomen of alcohol; misschien heeft deze persoon een verslavingsziekte en moet hij verslavingszorg hebben, in elk van deze gevallen voldoet aan de criteria om iemand uit zijn omgeving weg te plukken en te ontzeggen over zijn burgerrechten. Bijgevolg krijgen de mensen die wel behoefte hebben aan een behandeling en wel lijden aan een bepaalde geestesziekte niet de zorg en rustgevende omgeving die ze nodig hebben, omdat sociale controle hoger staat opgeschreven dan hulp en genezing van psychisch zwakkeren. Levens van de mensen met een gedwongen opname worden compleet verwoest, families worden gepluimd, relaties worden verbroken, je omgeving roddelt over je en weet niet wat er met je gebeurt; Je hebt geen keuze meer, volgelvrij ben je niet maar je hebt wel geen recht op vrijheid meer, dat betekent dat overheidsinstanties zoals politie elk moment beschikken over de mogelijkheid je op te pakken; als je probeert te ontsnappen word je meestal gedwongen je kleren uit te doen en wordt je vastgebonden in een isoleercel; mensen die een hekel aan je hebben kunnen je heel gemakkelijk aan de galg praten, één telefoontje is genoeg en kan lijden tot een verlenging of verkeerde of terroriserende behandeling. De procedure van gedwongen opname kunnen je onderverdelen in 2 categorieën: 1e Spoed procedure; beschrijving Gebruikt door overheidsinstanties zoals politie dankzij de wet van 1992 : procureur des konings krijgt de macht om de politie direct een spoedprocedure op te starten. vb een persoon maakt trammelant op straat...politie is op de hoogte - persoon voldoet aan de criteria 2 1? , persoon protesteert? ja => onmiddelijke opname in een (psychiatrische)instelling, 2e wegens overtreding 1e intengriteit van de persoon wordt in vraag gesteld, beetje zot twijfel? => 10 dagen intrekking van burgerrechten + observatie meestal ergens in een willekeurige gesl instelling. =>na 10 dagen - bezoek vrederechter, die een proces maakt a.h.v uw aanwezigheid en de verslagen die een arts heeft opgemaakt; .. in de praktijk gaat de vrederechter voornamelijk af op verslagen van de dokter in kwestie; hier geldt nogmaals dat de dokter in kwestie soms argumenten naar boven halen die overdreven zijn of onwaar; het lot van de patient? ligt dus volledig in de handen van uw dokters wil. U heeft wel altijd recht op een pro-deo advocaat die u voor het eerst ontmoet op het proces zelf en eigenlijk alleen maar procedure fouten moet voorkomen. De enige persoon die u achtt te kennen en een goed overzicht heeft over uw verblijf, toestand en problemen is uw dokter. Door deze manier van werken heeft uw dokter dus een volledige macht over uw lot U zal natuurlijk wel gehoord worden maar vermits er dan al over de criteria voldaan is, is de intengriteit van uw woorden nogal twijfelachtig omdat u geestesziek bent. Dit is dus een stereotype voorbeeld van een schijnproces die de mogelijkheid biedt de scheiding van de drie machten te ondermijnen. uitvoerende macht | rechtgevende macht | wetgevende macht Normaal gezien beslist de rechtgevende macht over uw schuld of onschuld over de overtreden wet die gemaakt is door de wetgevende macht, indien u schuldig bent zal de uitvoerende macht u straffen volgens een vastgelegde duidelijk procedur, gevangenis werkstraf.. Nu doordat de wetgevende macht de toestemming geeft om de medische sector en uitvoerende sector de taak van de rechtgevende macht te laten overnemen en te laten beslissen over uw straf is er eigenlijk een breuk in deze scheiding van de 3 machten. nl: Ja bewijst da nu maar ne keer dat dat syst buiten de 3 machten valt he gvd wisk

GNU POLICY, FREE download AND CHANGEABLE: OPENSOURCE, but GNU means, you have to mention where you got it from, you can not just put your name under it, nor can you make money out of it without making a deal with the creators. ('---Gnu source: ATTWTCC, original creator DC http://collocatie.blogspot.com---' has to be associated or mentioned at the bottom of this document and diagram, if not present please add it for distribution) That's all, yet for illuminating purposes or trials against this law, don't mention my url nor name or any id. info:) thank you , )

source diagram(openoffice) document, release upcoming one of these days. latest jpg downloadable SOURCE FILE :
------------
--------
-----
--

---Gnu source: ATTWTCC, original creator DC http://collocatie.blogspot.com---

geg tb(stelling) bew proef

geg: DSM4 WORDT UITGEGEGEVEN DOOR DE AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION EN BEPAALT DE SYMPTOMEN WAAR EEN PERSOON AAN MOET VOLDOEN OM GEESTESZIEK TE ZIJN EN DE DETERMINOLOGIE VAN DE DSM4 BEPAALT TEVENS OOK DE SOORT DIAGNOSEN Uit de MPG blijkt dat voor alle verblijven die plaatsvonden tussen 2000 en 2003 jaarlijks gemiddeld bij zo'n 7 800 verblijven, of bij 7,3 %, gebruik wordt gemaakt van een isoleercel. Gemiddeld 1 560 van deze verblijven waren gedwongen opnames. Over de gemiddelde duur van deze maatregel laat het huidige registratiesysteem niet toe uitspraken te doen, evenmin als over de opsplitsing tussen Belgen of niet-Belgen bij wie deze maatregel werd toegepast. fundament van democratie: de scheiding van de 3 machten uitvoerende macht | rechtgevende macht | wetgevende macht Werking van het gedwongen opname systeem tov de 3 machten: ............<=gedw opname=>_X_<=overtreding=> .........................................|..Wetgevende macht.......| ............................................V....(toestemming) .........................................|..procureur des konings...| ............................................A............ ............................................H............ ............................................V............ ..........................|....politie (agent)....| ............................................H............ ............|---gedw opname----| .medische sector | uitvoerende macht | rechtgevende macht ...........................|...............................|............ ...........................................|-strd wetsovertreding-| ...........................|...............................|............ ............|-----------------gedw opname-------------------| ............|........... ...........................................|---normale procedure-| ............|-spoed procedure--| .........................................|..Wetgevende macht.......| ............................................V....(toestemming) .........................................|..procureur des konings...| ............................................A............ ............................................H............ ............................................V............ ..........................|....politie (agent)....| ............................................H............ .medische sector | uitvoerende macht | rechtgevende macht ............|------------------------| ...........................|......politie,bevoegden ...........................|......2e criteria ...........................|......ja/nee: ...........................|......observatie(1a): ...........................|......maatschappelijk onverantw gedrag? ...........................|......ja + vermoeden geestesziekte? ...........................|......ja=> opstarten 'spoed procedure' *1=> ...........................|...........................|............ instelling(psych).| ..1e criteria........| ..ja/nee?............ .| ..observatie(1b): ..psychiater.........| verpleegkundigen| ..psychologe........|......2e criteria ..psychiater.........|......maatschappelijk onverantw gedrag ...........................|......ja ...........................| ...........................|...........................|............ proces gedwongen opname bestaat uit: een griffier(noteert), ne zogezegde zot(beschuldigde), pro deo advocaat(verdediging)(alternatief mensen die u kent en een goed woordje willen doen), nen dokter (aanklager, onderzoeker, rechter(oordeelt over de toestand van de patient), de vrederechter Verloop van een proces gedw opname: 1. de bovenstaande partijen zijn allemaal aanwezig 2. de vrederechter vraagt de de advocaat of dokter zijn woord te doen over de patient. 3 a) De dokter moet duidelijk kunnen aangeven dat u aan de 2 criteria van gedwongen opname voldoet en leest zijn argumenten voor; hij kan zeggen er zijn aanwijzingen van een geestesziekte er is een geestesziekte zij is gekend of niet gekend; de vrederechter in kwestie is niet geschoold om de psychiatrische jargon te verstaan en heeft alleen zicht op de bronnen van de dokter, als de dokter geen verdere opname wilt is het proces in principe afgelopen zegt uw dokter, wij willen verdere observaties doen dan worden die meestal ingewilligd; b) Uw advocaat verzekert dat er geen procedure fouten gemaakt worden en alle partijen gehoord worden; Hij verdedigt u en probeert strafverminderende factoren aan te halen, maar heeft geen zicht over uw diagnose en kent u eigenlijk niet; tenzij u uit eigen initiatief telefonisch contact hebt opgenomen; c)De vrederechter vraagt hoe het met u gaat; Wat verwacht een vrederechter van antwoord? 4)Er wordt gevraagd of er iemand nog iets wou toevoegen, worden al dan niet nog gehoord, daarna gaat het hof uiteen 5)Het vonnis wordt na voltooiing doorgestuurd naar de instelling in kwestie. Mogelijke vonnissen te bewijzen: stelling : de medische sector beschikt over de macht van de uitvoerende en rechtgevende macht en is dus corrupt: zij beslist eigenlijk over uw schuld of onschuld gek of niet gek wat in principe de taak is van de rechtgevende macht + zij doet ook het onderzoek en verzameld bezwarend materiaal, medische observaties, wat de taak is van de uitvoerende macht;De medische sector, te verstaan: verplegers en een psychiater, oordelen althans ook of verder gedwongen verblijf in een instelling nodig is. een equivalent zou zijn dat een gevangenis oordeelt over de schuld of onschuld en zelf de nood van verdere juridische straf bepaald, met toestemming van de rechtgevende macht, die dan uiteindelijk meer de taak inneemt van een wetgevende macht.. - Indien het advies van de dokter wordt ingewilligd geeft de echte rechtgevende macht zijn macht door aan de dokter en beslist de medische sector over de strafmaat en de schuld of onschuld en dus ook over uw burgerrechten. Eigenlijk schuift de scheiding van de 3 machten functioneel 1 plaats op met verschil dat de functies van de executieve en rechtgevende macht versmelten en worden beslist door de psychiater en zijn staff. min of meer corrupt Vermits dit systeem dan buiten de scheiding van de 3 machten valt en tevens niet meer gescheiden is; de geviseerde persoon in kwestie kan er alleen uitkomen door zijn onschuld te kunnen bewijzen of moet kunnen aantonen dat hij zij niet gek is. De criteria van een gedwongen opname, worden niet gebaseerd op de indrukken en woorden van de patient maar beinvloeden alleen de vrederechter in zijn oordeel; De toepassing van de 2 criteria vallen niet onder de Belgische wetgeving maar onder DSM4, die uitgegeven wordt door de Psychiatric Association of America. Vermits de psychiaters zelf hun wetten of diagnoses uitvinden en hun diagnosen opstellen op basis van symptomen die zij zelf hebben beschreven in de DSM4 en de criteria geevalueerd worden door de dokter en de verpleegkundigen op basis van de DSM4 en de verantwoording van de 2 criteria voldoende zijn voort het uitvoeren van een gedwongen opname of het intrekken van iemands burgerrechten; Voert de psychiater de functies uit van de wetgevende macht, met toestemming van de wetgever en de rechter. Vermits de psychiater al de onderzoeken op zich neemt en het oordeel velt over de diagnose en dus eigenlijk al de executieven en rechtgevende macht uitvoert en daarbij ook de wetgevende macht uitvoert, is het gedwongen opname systeem in tegenstrijd met de grondwet die uitgaat van de splitsing van de 3 machten, bijgevolg is deze wet corrupt. bewijs: de norm is de onafhankelijke werking van deze 3 machten |uitvoerende macht | rechtgevende macht | wetgevende macht // this is all opensource, check it please for mistakes, so if you wanted to participate in developing and debugging this project; you're welcome // FASE 1 zie diagram: 2e criteria(gevaar voor omgeving of u zelf=> Misplaatst gedrag op openbare weg + politie komt tussenbeide, ,sprake van geestesziekte?=>10 dagen observ,(gebruikmakend van een spoedprocedure) (dit is nogal een middeleeuwse manier van werken; jij moet maar bewijzen dat je normaal bent of onschuldig) 1e criteria(geestesziekte)=> (u protesteert verdedigt u zelf(beschuldigde)) mogelijke argumenten voor geestesziekte dokter denkt geestesziekt maar weet niet wat? dokter:(researcher, zoekt bewijzen + klagende partij)(politie werk uitvoerende macht) dokter denkt aan een geestesziekte, maar heeft meer tijd nodig :vraagt verlenging om alles uit te klaren, misplaatst gedrag kan wijzen op geestesziekt + observatie; gedachten van verplegers al dan niet waar) research(is de taak van de uitvoerende macht)
Diagram overzicht collocatie Het collocatie systeem:scheme collocatie bewijs, (wordt de macht doorgegeven aan de psychiatrie door de vrederechter? =V%, parameter m%= model voor evaluatie statistieken.) T= t1 - t0 http://www.magix-photos.com/mediapool10/B8/FB/7C/C0/3D/66/11/DC/AF/DC/15/AF/54/C4/8B/AA/oma/10/8EA6E1D049D711DCB0BEBB425152B046.jpg Y(T)= periode waarin de statistieken zich situeren V(%): kans op verlenging c {T} : aantal gedwongen opnames 1ste keer verlengd(+30d) C {T} : aantal gedwongen opnames waar de criteria aantoonbaar zijn en de dokter verlenging vraagt http://www.esnips.com/nsdoc/9731e01f-da57-4e95-aeea-57627ad180fc (dus die aan beide criteria voldoen van uitgaande dat ze dan ook werkelijk aan beide criteria voldoen + of er is nog geen uitsluiting, wel een duidelijk vermoeden van de dokter(+onderz verpleg) dat er een geestesziekte is, maar er verdere onderzoekingen nodig zijn om dat vermoeden te kunnen uitsluiten en de dokter zijn wil voor verlenging wordt ingewillegd)) I {T}: aantal gedwongen opnames waar na 10 dagen blijkt dat de 2 criteria toch niet zijn ingewilligd en de dokter dus geen verlenging vraagt U {T}: totaal aantal gedwongen opnames m(%): m(%): Parameter, werkelijk percentage verlengingen voor mensen die na 10 dagen nog altijd aan beide criteria voldoen [c (aantal gedwongen opnames 1ste keer verlengd(+30d) (dus die aan beide criteria voldoen van uitgaande dat ze dan ook werkelijk aan beide criteria voldoen))/Y) * (100/(U - I))/Y)].
criteria ingewillegd= (1)
------------------------------- = V(%)
(m%)-¬
of m(%) = V(%) <=> m(%) = c * (100/(U-I)) <=> V(%) = c * (100/(U-I)) <=> Indien V = 100% Dan volgt de vrederechter voor alle verlengingen van mensen die voldoen aan de 2 criteria de dokter en 0% de wil van die mensen die voldoen aan beide criteria. (er van uitgaande dat ze daar niet willen gecolloceerd worden vermits ze gedwongen zijn en de kans kregen om zich eerst vrijwillige te laten opnemen en aan beide criteria ook genoeg argumenten verbonden zijn) Als V = 100% , Dan geeft de vrederechter de macht volledig door aan de dokter, als V= 0% Dan geeft de vrederechter elke keer voorrang aan de patient. Als V= 50%, dan volgt de rechter even veel de psychiater als de patient.
FASE 2 Zie diagram de "echte rechtgevende macht" geeft eigenlijk de toestemming om deze straf uit te voeren door aan de dokter als de vrederechters louter afgaan op het advies van de dokter en de 2 criteria verantwoord zijn; de beschuldige/patient is onvertegenwoordigd en wordt gek geacht en weet in principe niks af van de 2 criteria. (V%) dus de echte rechtgevende macht, wordt eigenlijk een stuk wetgevende macht en geeft zijn oordeel door aan de medische sector die dan in het bezit is van 2 machten nl de uitvoerende en rechtgevende, vertegenwoordigd door uw dokterr. + wetgevende macht DSM4 Psychiatric Association of America. na 10 dagen: (zie diagram) => vrederechter(rechtgevende macht) gaat meestal af op het advies van uw dokter en beantwoordt de vraag om de patient/persoon langer te observeren. soms beslist de vrederechter de patient te volgen, dat gebeurt, maar het is niet de gewoonte + 30 dagen , + m 4 maand + m 6maand + m 1 jaar (totaal 2 jaar max(m)) Hier geeft de rechtgevende macht praktisch het oordeel, onderzoek, beslissing over aan de dokter. De medische staff zoekt naar mogelijke symptomen of aanwijzingen om het 2de criteria te kunnen bevestigen en is hier dus deel van de uitvoerende macht die naar bewijzen en aanwijzingen zoekt zodat uw dokter een oordeel kan vellen, wat dan weer de taak is van de rechtgevende macht, maar die is nu doorgegeven aan uw dokter. Ondertussen zijn uw burgerrechten nog altijd ingetrokken en doet u best wat ze van u verwachten, want de data die door de verplegers en uw dokter op papier worden gezet, zijn beslissend over uw schuld of onschuld/ gek of niet gek en vervolging of geen vervolging of verdere opname geen verdere opname; weer een voorbeeld waarin 1 dienst de taak van 2 machten uitvoert, verpleging doen de onderzoeken in samenspraak met de dokter die ook de lengte en duur van uw gedwongen opname voorsteld(eq celstraf met excuus geestesziek) wat dan weer de taak is van de rechtgevende macht. => de medische sector voert hier eigenlijk de taken van de uitvoerende macht en rechtgevende macht uit met toestemming van de vrederechter, die uiteindelijk alleen maar ja of nee moet knikken en vermits de patient volgens de dokter geestesziek is en de patient niet kent, kan de vrederechter alleen maar afgaan op de woorden van de dokter gebaseerd op de onderzoeken van zijn staff; en dus uiteindelijk ligt het spoedproceduresysteem eigenlijk buiten de 3 machten en is het systeem in mindere mate corrupt en problematisch, vermits de dokters eigenlijk een volmacht hebben over het wel of niet nodig achten van de patient zijn burgerrechten en zelf de redenen moeten aanhalen, die ze zelf hebben opgesteld in de DSM4; kunnen psychiaters hun gang gaan met de patient, goede intenties slechte intenties; ze hebben een volmacht over hun patienten hun vrijheid, met toestemming van de vrederechter en moet de beschuldigde maar kunnen bewijzen dat hij niet gek is, maar wie gaan ze geloven, hij/zij heeft misschien waanideeen? vermits de mening en resultaten van de observatie (zoektocht naar symptomen)(criteria) beslissend zijn voor de verlenging van de straf, neemt de dokter hier ook de rechtgevende macht op zich. want alleen de psychiater kan oordelen of de criteria van toepassing zijn of niet, wat dus een breuk is in de scheiding van de 3 machten; waarbij de medische sector eigenlijk het werk van 2 machten op zich neemt nl de uitvoerende en rechtgevende. Vermits de psychiatrie de diagnoses, criteria stelt op basis van de symptomen die beschreven worden in de DSM4 en de Psychiatric Association of America de DSM4 opstelt en de criteria voldoende zijn om een wet toe te passen en de criteria achtereenvolgens door de psychiatrie zelf worden opgesteld is er ook een breuk in de scheiding van de rechtgevende en wetgevende macht, vermits het belgisch wetboek alleen de criteria beschikbaar stelt voor vervolging maar de echte schuld of onschuld geevalueerd wordt tov de DSM4 en niet het Belgisch wetboek, is het Belgisch wetboek niet van toepassing op het oordelen over de geestestoestand van de patient; bijgevolg ligt het proces van de patient volledig buiten de scheiding van de 3 machten. FASE 3 ( VERDERE VERLENGINGEN ZIE DIAGRAM) MENSEN DIE AAN DE 2 CRITERIA VOLDOEN, OF DE DOKTER KAN ZE VERANTWOORDEN EN WILT VERLENGING KUNNEN CONDITIONEEL V%, alleen maar uit fase 3 geraken door de wil van de dokter. In fase 3 is de echte executieve macht ( politie ) niet meer van toepassing, alleen indien u probeert te ontsnappen, dan moet de psychiater de politie verwittigen, uw burgerrechten zijn vermits de gedwongen opname ingetrokken. Dit systeem is tevens een overtreding van de universele verklaring van de rechten van de mens, op vlak van recht op een eerlijk proces, recht op gelijkheid tov ander bevolkingsgroepen (het collocatie systeem is immers alleen van toepassing voor mensen die mentaal ziek zijn te verklaren, wat dan weer discriminatie noemt), recht op vrijheid, recht op vrijemeningsuiting, recht op geloof, enz.. - Besluit: Nu vermits de psychiatrische dienst de redenen of het bewijsmateriaal verzamelt(symptomen) en dus de taak van de executieve uitvoert en onder één dak in samenspraak met de dokter oordeelt over het al dan niet aanwezig zijn van de criteria, schuldig, onschuldig,gek niet gek, sanctie geen sanctie en dus de functies van de rechtgevende macht uitvoert V%, is er een breuk in de scheiding van de 3 machten. Bovendien worden de 2 criteria voor de gedwongen opname gëevalueerd volgens de DSM4 door de psychiater en de verpleegkundigen van dienst. Vermits dat de DSM4 uitgegeven wordt door de National Psychiatric Association in America en de 2 criteria niet worden geevalueerd door het belgisch wetboek, maar tov de DSM4; Is het eigenlijk de American Psychiatric Association die de echte wetten opstelt over de schuld of onschuld, ziek of niet ziek, dsm4 bepaalt de voorwaarden(symptomen) die geldig zijn om de criteria te bevestigen; Vermits dat de psychiatrie ook nog eens de wetten opstelt die bepalen of iemand gek is of niet gek, voert de psychiatrie ook nog eens de functie van de wetgevende macht uit, want de zitting(fase 2) wordt geevalueerd volgens de 2 criteria die worden geevalueerd volgens de DSM4(toekomstig DSM5) die gemaakt is door psychiaters. Alleen de psychiater en verpleegkundigen kennen de DSM4 en vermits die ook al de functies van de executieve en rechtgevende macht uitoefenen, is er eigenlijk geen splitsing meer van de 3 machten en worden die eigenlijk in fase 3 buiten spel gesteld, alleen na een gedwongen opname is er een toestemming nodig voor hercollocatie, die weer geevalueerd wordt op de 2 criteria, niet geevalueerd door de Belgische wetgeving (door de vrederechter), maar door de DSM4 door de dokter en de verpleging met toestemming van de rechter die de macht doorgeeft als de 2 criteria verantwoord worden. V% (brug, doorgeven van een macht, geevalueerd ahv statistieken) Vermits de psychiatrie, psychiater de functies uitoefent van 3 verschillende machten en de rechter V% van zijn/haar macht doorgeeft, is deze wet dus tegenstrijdig met de grondwet die uitgaat dat in een democratie er een scheiding moet zijn van de 3 machten, bijgevolg is deze wet dus corrupt QED?; still working questioning WAAR IS DIE PROEF NOU GEBLEVEN MM Het principe doet redelijk denken aan de middeleeuwse manier van procedure waar u moet bewijzen dat u onschuldig bent. Nu ik weet niet he maar normaal gezien zijn de scheiding van de 3 machten het fundament van onze democratie; we hebben al populisme die al afdoet; dit is een procedure die eigenlijk niet zo eerlijk verloopt en buiten de 3 machten ligt, nu ja echt normale mensen die er toevallig in terecht komen zullen er wel vlug uitliggen; mensen die een beetje anders zijn dan de modale burger zullen als eens onder de loep genomen worden; sommige emotioneel protesterende mensen zullen in een neerwaardse spiraal komen en er aan kapot gaan; ja tis eigenlijk een soort maatschappelijke filter; ---Gnu source: ATTWTCC, original creator DC http://collocatie.blogspot.com---

EINDE BEWIJS, EINDE GNU POLICY

FAQ: Q :m IS A PARAMETER, IT'S ALL WRONG! A : WELL YEAH IF m WAS A PARAMETER AS MUCH TO ME AS TO OTHERS. BUT YOU CAN CALCULATE m If you have the data necessary for evaluation, so it's not wrong, it's just partially dependent data I don't possess, but you can finish it if you like and actually it's an extra, the thing proves itself. it's not completely necessary. yet nice:) Q:WHAT THE HELL DOES ATTWTCC STAND FOR, HAS IT SOMETHING TO DO WITH THE TWIN TOWERS? A: NO, NOT THAT I KNOW OF, IT'S JUST THE TITLE OF THIS ESSAY I FIRST USED FOR MY DIAGRAM. IT HAS A MEANING INDEED, KIND OF INNOCENT ACTUALLY, BUT I WON'T TELL. ANYWAY, IT'S NOT POLITICAL AT ALL, IT'S NOT AN ANAGRAM EATHER, IT'S JUST THE FIRST LETTRES OF EACH WORD OF A QUOTE MENTIONED IN A COMEDY MOVIE, I THOUGHT ABOUT IT AS A WISE AND FUNNY SENTENCE TO USE. ACTUALLY IT'S RELATED TO EUREKA AND QED!! HAVE FUN. FAQ: Q:CAN I COPY THIS THING ABOVE AND CHANGE IT IN WHATEVER I WANT TO? A: WELL YES IF YOU DON'T SELL IT AND MENTION THE AUTHORS, THE PURPOSE OF OPENSOURCE IS MORE LIKE WORKING TOGETHER , YOU HAVE A GOOD IDEA, IF YOU CAN IMPROVE IT, DON'T HESITATE, PUT YOUR NAME AND EMAIL UNDER IT AND SEND IT BACK I'LL EXAMINE IT AND PUT IT ONLINE, IT'S NOBODY'S PROPERTY, BUT THE CREATERS ARE YET PROTECTED SO STEALING OR COMMERCIALIZING IT IS YET SEWABLE. FAQ:Q : why are there so much spelling mistakes on your site, are you retarded? jes I em end i caire very muts about the spelling but aai hef otter things toe doe olso.
http://www.magix-photos.com/mediapool07/B8/FB/7C/C0/3D/66/11/DC/AF/DC/15/AF/54/C4/8B/AA/oma/10/8EA6E1D049D711DCB0BEBB425152B046.jpg pseudo science exposed, an experiment.. What about the people that really do would profit from mental help? Do they receive the help they should have to get better?
vERGELIJK DE PLAATS VAN EEN GEVANGENIS EN EEN INSTELLING EENS MET MEKAAR? GAAT EEN RECHTER EEN GEVANGE ZIJN STRAF VERLENGEN OMDAT DE CYPIERS VINDEN DAT DIE PERSOON NA HET UITZITTEN VAN ZIJN STRAF ZICH NOG ALTIJD NIET GEDRAAGT ZOALS ZIJ DAT WILLEN?, GOED JA JUSTITIE IS ER VOOR IETS, MAAR TMOET WEL RECHTVAARDIG BLIJVEN? ________ NORM (UITV. - RECHTG. - WETG.) I I I ________ GEDW OPN (MED + UITV + rechtg. + wetg.) I 'I I I IS EIGENLIJK (MACHTSFUNCTIES WORDEN MET TOESTEMMING DOORGEGEVEN MET ONGELIJKHEID OP VLAK VAN MAATSCHAPPELIJKE NORMEN) _____________ (WERK GEDW OPNAME SYST) (II)< I< I EN IS EEN EQUIVALENT VAN: (VERSMELTING VAN EXECUTIEVE EN RECHTGEVENDE MACHT)(NOGAL MIDDELEEUWS) _________ II I EEN GEVANGENE IS DAN EIGENLIJK SCHULDIG TOT HET TEGENDEEL BEWEZEN IS, ZO WERKT HET GEDW. OPNAME SYSTEEM, SCHIJNBAAR DEMOCRATISCH, EIGENLIJK IN CONTRADICTIE MET DE GRONDWET) Mensen met hoge functies of mensen die volledig beantwoorden aan de maatschappelijke normen komen niet gemakkelijk in aanmerken voor zo een systeem en indien ze er in terechtkomen en zich volledig gedwee gedragen en vooral niet tegenpruttelen, is er een kans dat ze er gemakkelijk uitkomen, mensen met een mentale handicap worden zo via dit systeem uitgefilterd en hebben geen gelijke rechten meer tov van andere bevolkingsgroepen; Dit systeem is dan ook fascistisch en in tegenstrijd met de grondwet, die uitgaat van gelijke rechten voor iedereen 'recht op een eerlijk proces), tevens komen er heel vaak mensen in terecht die er helemaal niet in thuishoren, maar toch te horen krijgen dat ze mentaal gestoord zijn etc. Zij worden dan meestal uit onwetendheid beschoten met verklaringen voor hun afwijkend gedrag, kan ook gaan over vredesactivisten, beproefd met mogelijke drugbevattende behandelingen, die soms het tegenovergestelde effect hebben en de persoon in kwestie van slag kunnen brengen of een psychose kunnen uitlokken, dan hebben ze natuurlijk een bevestiging voor hun dogmatische manier van labelen. Tevens krijgen de mensen die nood hebben aan een genezende psychiatrische behandeling te maken met een onvoldoende gecontroleerd systeem en krijgen zij eigenlijk niet de juiste of behandeling die zij verdienen, indien die bestaat; De mentaliteit van de psychiatrie bestaat em grotendeels over controle en niet over medische hulp. Schijn bedriegt en mensen met psychiatrische problemen: depr, bordr, schiz, add- ahdh, autisme , trauma, neurose, enz worden door de stereotypering in het ongeloof geduwd en worden dan ook niet al te serieus genomen. Spijtig dat het altijd de zwakkeren zijn die het moeten ontgelden, die in deze kwestie gestigmatiseerd worden als gevaarlijke monsters die moeten worden opgesloten, ook al is het gedrag van mensen met een zoals het noemt "geestesstoornis" heel ruim interpreteerbaar en soms het tegenovergestelde van de stereotype verbeeldingen, meestal zijn het gewoon mensen die te goed zijn voor deze wereld. De oorzaak van een geestesstoornis is meestal te wijten aan een biochemische verandering in de hersenen die de werken van het centraal zenuwstelsel beinvloed en meestal alleen op die manier behandelbaar is, soms is een mens al gek als hij bepaalde beweringen maakt op webblogs over het gedwongen opname systeem en de bedoelingen van psychiaters aankaart; je moet wel gek zijn om dit te durven beweren. Hopelijk ziet de loge hier graten in en neemt zij deze schijndemocratische procedure toch maar even onder de loep voor god hen neerbliksemt, want die pilaren zijn eigenlijk toch wel beetje bepissed; En ja, Amnesty, CCHR en dergelijke multinationals hebben ook wel lak aan deze procedures en 2007 is ook wel het jaar van gelijke kansen, dus werk aan de winkel voor het jaar om is, pour le futur, greetings:)

Aanranding in Belgische Psychiatrische instellingen schering en inslag, wettelijk gelegaliseerd.

Verpleegkundigen en pscyhiaters mogen een patient bij ongehoorzaamheid ontdoen van haar/zijn kleren; behalve ondergoed.Indien geprotesteerd wordt hebben ze het recht om je vast te ketenen en of plat te spuiten. De psychiatrie is dan ook de droomjob voor elke pervert of masochist. leugen of overdreven, gekkenpraat; mmm spijtig genoeg? 2007 Vlaanderen Fascisme en pscyhiatrie: It has not always been this way like now and other fascists spreading their false pseudo neo-darwinistic ideas about mentally ill; mentally ill where not always hidden for public and able for torture, because they were kept behind closed doors, exposed to the ?charity of psychiatry; 500 yrs for Christ, the mentally ill were free and entertaining; psychiatry's ideas of artificial selection as a replacements for natural selection is unproven not saying pure fascism, stupid; it is a total shame; 2 weak individuals can have sex and get a kid thats normal; It's called sex; the genetic weakening isn't due lack of natural selection, it's due inbreed genetic weakening happens, If a weak person from Brazilia or Africa have a child with a northern european; Their dna will have lot more differences from eachother and the possibility of a replacement by weaker with stronger genes is an advantage. Killing a part of the population and trying to create an uber race by breeding between model persons with the same similarities, smart the same hare or look lot like eachother have lot more chances of coming up with a weak child with a handicap than a european fucking with a himalayan monic or an Israelien Jew; ethnical cleansing even enhances the weakening of genes; The neo-darwinistic ideas called eugenics invented by the nazis and psychieatry forget the benefits of sex and love, by exchanging the stronger genes and leaving the weaker genes behind;(you don't really get attracted or have a crush on a person wich your brain calculated(yes it does that unconciously, even the mentally ill fall in love wich is the key) has an incompatible genome for you with enough differences for you, it's natural to fall in love and have not intrest in your partner anymore, because the fundamentals of life is, How more deviations how bigger the chances of a strong child; A mentally ill african and a normal chinese ill in love have more deviations than 2 chosen champions forced by germans to breed, from the same country. NAtural selection is gone, and where the fuck in nature do you find shrinks telling you you are weak and should not have kids or be tortured or says that the jews have to be extinct? how can shrinks replace natural selection; It never was a natural enemy; but now It is :) the artifical selection and murdering and torturing the weak and mentally ill; does exactly the opposite; sex love :=> deviation is the key to undue the weakening How can the unnatural hate ideology replace natural selection? Could psychiatry actually and nazis, ethnical cleansing do exactly the opposite? They disturb the genetic randomness by deleting a certain part of the population having the same similarities? As a matter effect, hate and unnateral choice,like your parents telling who you should date, not by love but by the class of society, even undermines, the natural love systems mammels have; attraction happens on a genetic base, love is a little more complex indeed. I have a question if europe isnt really going to have genetic problems due ethnical cleansing and the hate and fascism isn't weakening the populations? like they murdered out the jews out of fascisms; europe was destroyed so we needed people from turkey morroco etc to clean up our mess(1950); now they hate those people; It's due nazis there are so many immigrants in europe; if they didn't killed all those Jews; We wouldn't have as much immigrant problems; thank you hitler for setting us up with all those immigrants, alldue im happy with the deviations and im not a racist; I'd say welcome immigrants, hate killed our genetic strength; help us It specially happens with 2 very smart persons; they probably have genes that are powerful for enhancing the brain, maybe the same; take a gene making your nose bigger and have a nice nose, 2 nice nose people fall in love; now the chances the child having a nose that's too big is like hey let's do the math. the genes each passing is 50% having sex: 1st situa; she passes a big gene he does not; 1 big nose gene is good 2st situa; He passes a big nose gene, she does not ; 1 big nose gene is good 3th situa; they both pass a bad nose gene; nose too big not beautiful 4th situa; they dont pass both there different genes; nose too small 1/4 okay thats not natural; how bigger the deviations how smaller the chances they have the same genes, not speaking about different genes but with similar actions making similar changes(nose bigger) but not the same genes. if they would be from the same town, chances they have not both a big nose gene but 2 of the same bad nose genes; makes the chances of a strong genome and enough deviation not exactly big; the uber race idea; should exactly do the opposite; if you are smart yeah follow the hearth not the mind and if you do; cheat with a nigger, not with a shrink;) How more cutting off certain populations and breeding with eachother having the same similarities to be the model child; Declines the chances to have a stronger child and enhances the probability of genetic diseases; to smart people making a child because sharing the same interest; isnt natural and declines the deviation possible for a healthy brain causing a higher probability on certain mental problems; so creating an uber race does exactly the opposite; the tip is cheat and follow your hearth that's the most natural thing besides ethnic cleansing by fascism and psychiatry. like the bible said; dead will walk the earth; psychiatrists breeding together possibly results in creating psychopaths for this reason love should be free and not be forced by standards of society and especially not cut off by shrinks, which are not really natural; there is a reason for certain mentioning s in the bible, Christianity is freedom + chrarity should have been the same as free love! the katholics did exactly the opposite; this does not mean people should feel forced or priveledged to do what they want either!; respect is also a key, except walking around with a cross round your neck telling you are a religious believer by christian norms believing in god; if you want to believe in god; make sure god believes still in you by respecting your surroundings opinions not your own beliefs; not telling you should be ashamed for your opinion but you can not force it on to others, but you can express it; If Democracy and the human rights in constitution fall again, humanity will see a war very familiar but bigger as WWII and see the results of believe in hate and false science of eugenics will take us back to the mid ages; democracy versus fascism and the scales are bad c'est le futur du monde and nobody wants this. Santa Claus only comes ones a year or more DSM4 ? dsm4 = a book psychiatrists have written to guide their beliefs my goal: make writing/talking about santa claus fit for a mental disease when all crazy people in the world talk about santa claus, will santa claus end up in the DSM4 as a symptom for anti-psychiatristsyndrome? ow you do want that? you want this? go ask some: http://www.mdri.org/projects/turkey/index.htm

"Marc De Hert, in Vlaanderen vooral gekend om zijn pleidooi voor het terug schroeven van de wettelijk voorziene rechten van de patiënt voor de groep van psychiatrische patiënten. Hij stelt in een aantal vulgariserende publicaties voor dwangbehandeling in te voeren, geesteszieke daklozen op te pakken omdat ze o.a. AIDS zouden verspreiden (jawel!), psychiatrische patiënten gemakkelijker wilsonbekwaam te verklaren zodat ze een behandeling niet meer kunnen weigeren. Dit vooral onder het argument dat psychiatrische patiënten geen ziekte-inzicht zouden hebben." http://patient-rechten-droits-rights.skynetblogs.be/

Primo Levi, Survival in Auschwitz (1958) It happened, therefore it can happen again: this is the core of what we have to say. It can happen, and it can happen everywhere.

www.truthaboutholocaust.com/

Holocaust causes genetic diseases resulting in a rising number of psychiatric diseases and handicap

LOSS OF GENETIC DIVERSITY IN AREA'S AFTER ETHNIC CLEANSING FOR EXAMPLE HOLOCAUST, CAUSE OF RISING NUMBER OF MENTAL ILLNESSES IN THE SAME PARTICULAR AREA'S WHERE CERTAIN GROUPS WHERE EXECUTED. VB THE JEWS SCIENTIFIC EVIDENCE ETHNIC CLEANSING CAUSES LOSS OF GENETIC STRENGTH RESULTING IN MORE MENTAL ILLNESSES AND OTHER GENETIC DISEASES. MADRID DECLARATION ON ETHICAL STANDARDS FOR PSYCHIATRIC PRACTICE Approved by the General Assembly on August 25, 1996 and amended by the General Assembly in Yokohama, Japan, in August 2002 DECLARATION OF MADRID In 1977, the World Psychiatric Association approved the Declaration of Hawaii, setting out ethical guidelines for the practice of psychiatry. The Declaration was subsequently updated in Vienna in 1983. To reflect the impact of changing social attitudes and new medical developments on the psychiatric profession, the World Psychiatric Association has once again examined and revised some of these ethical standards. Medicine is both a healing art and a science. The dynamics of this combination are best reflected in psychiatry, the branch of medicine that specializes in the care and protection of those who are ill and infirm, because of a mental disorder or impairment. Although there may be cultural, social and national differences, the need for ethical conduct and continual review of ethical standards is universal. As practitioners of medicine, psychiatrists must be aware of the ethical implications of being a physician, and of the specific ethical demands of the specialty of psychiatry. As members of society, psychiatrists must advocate for fair and equal treatment of the mentally ill, for social justice and equity for all. Ethical behavior is based on the psychiatrist’s individual sense of responsibility towards the patient and their judgment in determining what is correct and appropriate conduct. External standards and influences such as professional codes of conduct, the study of ethics, or the rule of law by themselves will not guarantee the ethical practice of medicine. Psychiatrists should at all times keep in mind the boundaries of the psychiatrist-patient relationship, and be guided primarily by the respect for patients and concern for their welfare and integrity. It is in this spirit that the World Psychiatric Association approved at the General Assembly on August 25th, 1996, the following ethical standards that should govern the conduct of psychiatrists worldwide. Psychiatry is a medical discipline concerned with the provision of the best treatment for mental disorders, with the rehabilitation of individuals suffering from mental illness and with the promotion of mental health. Psychiatrists serve patients by providing the best therapy available consistent with accepted scientific knowledge and ethical principles. Psychiatrists should devise therapeutic interventions that are least restrictive to the freedom of the patient and seek advice in areas of their work about which they do not have primary expertise. While doing so, psychiatrists should be aware of and concerned with the equitable allocation of health resources. It is the duty of psychiatrists to keep abreast scientific developments of the specialty and to convey updated knowledge to others. Psychiatrists trained in research should seek to advance the scientific frontiers of psychiatry. The patient should be accepted as a partner by right in the therapeutic process. The psychiatrist-patient relationship must be based on mutual trust and respect to allow the patient to make free and informed decisions. It is the duty of psychiatrists to provide the patient with relevant information so as to empower the patient to come to a rational decision according to personal values and preferences. When the patient is incapacitated and/or unable to exercise proper judgment because of a mental disorder, or gravely disabled or incompetent, the psychiatrists should consult with the family and, if appropriate, seek legal counsel, to safeguard the human dignity and the legal rights of the patient. No treatment should be provided against the patient’s will, unless withholding treatment would endanger the life of the patient and/or those who surround him or her. Treatment must always be in the best interest of the patient. When psychiatrists are requested to assess a person, it is their duty first to inform and advise the person being assessed about the purpose of the intervention, the use of the findings, and the possible repercussions of the assessment. This is particularly important when the psychiatrists are involved in third party situations. Information obtained in the therapeutic relationship should be kept in confidence and used, only and exclusively, for the purpose of improving the mental health of the patient. Psychiatrists are prohibited from making use of such information for personal reasons, or financial or academic benefits. Breach of confidentiality may only be appropriate when serious physical or mental harm to the patient or to a third person would ensue if confidentiality were maintained; as in case of child abuse in these circumstances, psychiatrists, should whenever possible, first advise the patient about the action to be taken. Research that is not conducted in accordance with the canons of science is unethical. Research activities should be approved by an appropriately constituted ethical committee. Psychiatrists should follow national and international rules for the conduct of research. Only individuals properly trained for research should undertake or direct it. Because psychiatric patients are particularly vulnerable research subjects, extra caution should be taken to safeguard their autonomy as well as their mental and physical integrity. Ethical standards should also be applied in the selection of population groups, in all types of research including epidemiological and sociological studies and in collaborative research involving other disciplines or several investigating centers. Guidelines concerning specific situations The World Psychiatric Association Ethics Committee’s recognizes the need to develop a number of specific guidelines on a number of specific situations. The first five were approved by the General Assembly in Madrid, Spain, on August 25, 1996 and the last by the General Assembly in Hamburg, Germany, on August 8, 1999. Euthanasia: A physician’s duty, first and foremost, is the promotion of health, the reduction of suffering, and the protection of life. The psychiatrist, among whose patients are some who are severely incapacitated and incompetent to reach an informal decision, should be particularly careful of actions that could lead to the death of those who cannot protect themselves because of their disability. The psychiatrist should be aware that the views of a patient may be distorted by mental illness such as depression. In such situations, the psychiatrist’s role is to treat the illness. Torture: Psychiatrists shall not take part in any process of mental or physical torture, even when authorities attempt to force their involvement in such acts. Death Penalty: Under no circumstances should psychiatrists participate in legally authorized executions nor participate in assessments of competency to be executed. Selection of Sex: Under no circumstances should a psychiatrist participate in decisions to terminate pregnancy for the purpose of sex selection. Organ Transplantation: The role of the psychiatrist is to clarify the issues surrounding organ donations and to advise on religious, cultural, social and family factors to ensure that informed and proper decisions be made by all concerned. The psychiatrists should not act as a proxy decision maker for patients nor use psychotherapeutic skills to influence the decision of a patient in these matters. Psychiatrists should seek to protect their patients and help them exercise self-determination to the fullest extent possible in situations of organ transplantation. Psychiatrists addressing the media. The media has a key role in shaping the attitudes of the community. In all contacts with the media psychiatrists shall ensure that people with mental illness are presented in a manner which preserves their dignity and pride, and which reduces stigma and discrimination against them. An important role of psychiatrists is to advocate for those people who suffer from mental disorders. As the public perception of psychiatrists and psychiatry reflects on patients, psychiatrists shall ensure that in their contact with the media they represent the profession of psychiatry with dignity. Psychiatrists shall not make announcements to the media about presumed psychopathology on any individuals. In presenting research findings to the media, psychiatrists shall ensure the scientific integrity of the information given and be mindful of the potential impact of their statements on the public perception of mental illness and on the welfare of people with mental disorders. Psychiatrists and discrimination on ethnic or cultural grounds. Discrimination by psychiatrists on the basis of ethnicity or culture, whether directly or by aiding others is unethical. Psychiatrists shall never be involved or endorse, directly or indirectly, any activity related to ethnic cleansing. Psychiatrists and genetic research and counseling. Research on the genetic bases of mental disorders is rapidly increasing and more people suffering from mental illness are participating in such research. Psychiatrists involved in genetic research or counseling shall be mindful of the fact that the implication of genetic information are not limited to the individual from whom it was obtained and that its disclosure can have negative and disruptive effects on the families and communities of the individuals concerned. Psychiatrist shall therefore ensure that: People and families who participate in genetic research do so with a fully informed consent; Any genetic information in their possession is adequately protected against unauthorized access, misinterpretation or misuse; Care is taken in communication with patients and families to make clear that current genetic knowledge is incomplete and may be altered by future findings. Psychiatrists shall only refer people to facilities for diagnostic genetic testing if that facility has: Demonstrated satisfactory quality assurance, procedures for such testing; Adequate and easily accessible resources for genetic counseling. Genetic counseling with regard to family planning or abortion shall be respectful of the patients’ value system, while providing sufficient medical and psychiatric information to aid patients make decisions they consider best for them. FOUR ADDITIONAL SPECIFIC ETHICAL GUIDELINES 1) ETHICS OF PSYCHOTHERAPY IN MEDICINE Medical treatments of any nature should be administered under the provisions of good practice guidelines regarding their indications, effectiveness, safety, and quality control. Psychotherapy, in its broadest sense, is an accepted component of many medical interactions . In a more specific and restricted sense, psychotherapy utilizes techniques involving verbal and non-verbal communication and interaction to achieve specified treatment goals in the care of specific disorders. Psychiatrists providing specific forms of psychotherapy must have appropriate training in such techniques. The general guidelines that apply to any medical treatment also apply to specific forms of psychotherapy in regard to its indications and outcomes, positive or negative. The effectiveness of psychotherapy and its place in a treatment plan are important subjects for both researchers and clinicians. Psychotherapy by psychiatrists is a form of treatment for mental and other illnesses and emotional problems. The treatment approach utilized is determined in concert by the doctor and patient and/or the patient's family and/or guardians following a careful history and examination employing all relevant clinical and laboratory studies. The approach employed should be specific to the disease and patient's needs and sensitive to personal, familial, religious and cultural factors. It should be based on sound research and clinical wisdom and have the purpose of removing, modifying or retarding symptoms or disturbed patterns of behavior. It should promote positive adaptations including personal growth and development. Psychiatrists and other clinicians responsible for a patient have to ensure that these guidelines are fully applied. Therefore, the psychiatrist or other delegated qualified clinician, should determine the indications for psychotherapy and follow its development . In this context the essential notion is that the treatment is the consequence of a diagnosis and both are medical acts performed to take care of an ill person. These two levels of decisions, interventions and responsibilities are similar to other situations in clinical medicine, however this does not exclude other interventions such as rehabilitation which can be administered by non-medical personnel. Like any other treatment in medicine, the prescription of psychotherapy should follow accepted guidelines for obtaining informed consent prior to the initiation of treatment as well as updating it in the course of treatment if goals and objectives of treatment are modified in a significant way. If clinical wisdom, long standing and well-established practice patterns (this takes into consideration cultural and religious issues) and scientific evidence suggest potential clinical benefits to combining medication treatment with psychotherapy this should be brought to the patient’s attention and fully discussed. Psychotherapy explores intimate thoughts, emotions and fantasies, and as such may engender intense transference and counter-transference. In a psychotherapy relationship the power is unequally shared between the therapist and patient, and under no circumstances shall the psychotherapist use this relationship to personal advantage or transgress the boundaries established by the professional relationship. At the initiation of psychotherapy, the patient shall be advised that information shared and health records will be kept in confidence except where the patient gives specific informed consent for release of information to third parties, or where a court order may require the production of records. The other exception is where there is a legal requirement to report certain information as in the case of child abuse. 2) CONFLICT OF INTEREST IN RELATIONSHIP WITH INDUSTRY Although most organizations and institutions, including the WPA, have rules and regulations governing their relationship with industry and donors, individual physicians are often involved in interactions with the pharmaceutical industry, or other granting agencies that could lead to ethical conflict In these situations psychiatrists should be mindful of and apply the following guidelines. The practitioner must diligently guard against accepting gifts that could have an undue influence on professional work. Psychiatrists conducting clinical trials are under an obligation to disclose to the Ethics Review Board and their research subjects their financial and contractual obligations and benefits related to the sponsor of the study. Every effort should be made to set up review boards composed of researchers, ethicists and community representatives to assure the rights of research subjects are protected. Psychiatrists conducting clinical trials have to ensure that their patients have understood all aspects of the informed consent. The level of education or sophistication of the patient is no excuse for bypassing this commitment. If the patient is deemed incompetent the same rules would apply in obtaining informed consent from the substitute decision maker. Psychiatrists must be cognizant that covert commercial influence on the trial design, promotion of drugs trials without scientific value, breach of confidentiality, and restrictive contractual clauses regarding publication of results may each in different ways encroach upon the freedom of science and scientific information. 3) CONFLICTS ARISING WITH THIRD PARTY PAYERS The obligations of organizations toward shareholders or the administrator regarding maximization of profits and minimization of costs can be in conflict with the principles of good practice Psychiatrists working in such potentially conflicting environments, should uphold the rights of the patients to receive the best treatment possible. In agreement with the UN Resolution 46/119 of the “Principles for the Protection of Persons with Mental Illness, psychiatrists should oppose discriminatory practices which limit their benefits and entitlements, deny parity curb the scope of treatment, or limit their access to proper medications for patients with a mental disorder. Professional independence to apply best practice guidelines and clinical wisdom in upholding the welfare of the patient should be the primary considerations for the psychiatrist. It is also the duty of the psychiatrist to protect the patient privacy and confidentiality as part of preserving the sanctity and healing potential of the doctor-patient relationship. 4) VIOLATING THE CLINICAL BOUNDARIES AND TRUST BETWEEN PSYCHIATRISTS AND PATIENTS The psychiatrist-patient relationship may be the only relationship that permits an exploration of the deeply personal and emotional space, as granted by the patient. Within this relationship, the psychiatrist’s respect for the humanity and dignity of the patient builds a foundation of trust that is essential for a comprehensive treatment plan. The relationship encourages the patient to explore deeply held strengths, weaknesses, fears, and desires, and many of these might be related to sexuality. Knowledge of these characteristics of the patient places the psychiatrist in a position of advantage that the patient allows on the expectation of trust and respect. Taking advantage of that knowledge by manipulating the patient’s sexual fears and desires in order to obtain sexual access is a breach of the trust, regardless of consent. In the therapeutic relationship, consent on the part of the patient is considered vitiated by the knowledge the psychiatrists possesses about the patient and by the power differential that vests the psychiatrist with special authority over the patient. Consent under these circumstances will be tantamount to exploitation of the patient. The latent sexual dynamics inherent in all relationships can become manifest in the course of the therapeutic relationship and if they are not properly handled by the therapist can produce anguish to the patient. This anguish is likely to become more pronounced if seductive statements and inappropriate non-verbal behavior are used by the therapist. Under no circumstances, therefore, should a psychiatrist get involved with a patient in any form of sexual behavior, irrespective of whether this behavior is initiated by the patient or the therapist.

Eigenlijk is vrijmetselarij wat intelligente verlichte geesten uitvoeren ten goede van de massa

Vrijmetselarij, is een verstandsreligie die zich baseert op dingen verstaan ipv geloven en op waarheid(gemeenschappelijke inzichten en kennis) ipv het dogma god. Vrijmetselaars horen de waarheid te prediken met name adequate onderwerpen en kennis die op empirische wijze is ontdekt niet op dogmatiek of leugens.
-------------
"Vrijmetselarij is de uit innerlijke drang geboren geestesrichting, welke zich openbaart in een voortdurend streven naar ontwikkeling van al die eigenschappen van geest en gemoed die de mens en de mensheid kunnen opvoeren naar Hoger geestelijk en zedelijk peil, (men gebruikt beeldspraak het naar vooren brengen van een beeld dmv een tekst, symboliek om een mens zijn visie te verruimen,)" Deze definitie is niet helemaal correct ik heb er dan maar wat aan toegevoegd, maar het idee is om mensen met een verlichte geest hun boodschap te laten brengen, zodat de visie van intellectuelen niet verhinderd wordt door de korzichtigheid van machtsgeile mensen, vrijmetselarij is ook denken vanuit de grondprincipes en het één en ander afwegen of een wet bevoorbeeld wel nut heeft. Een vrijmetselaar heeft veel weg van een programmeur die een fout ontdekt in één of ander softwareproduct en die met zijn kennis en know how aankaart en herstelt. Zo is een vrijmetselaar, met de nadruk op 'herstellen'. Despoten, verlichte geesten, ja er bestaat zo iets mysterieus omtrend die oogjes loges etc; Een despoot of verlichte geest is iemand die een helder bewustzijn heeft en zich van zijn verstand bedient. Despoten hebben de intellectuele gaven om dingen te voorzien, door logisch te redeneren en beheersen meestal ook de magie van woorden. Vrijmetselaars zijn mensen met een visie, die weten hoe de dingen in mekaar zitten, het zijn mensen met een denkknobbel, maar niet kortzichtig, ze hebben meestal de kennis om anderen dingen aan te leren zoals, denk kritisch na, neem iets zomaar niet aan, stel je zelf vragen over waarom enz; In symboliek denken is ook een lichtleer, zij geeft het inzicht om de retoriek te doorprikken en je bewust te maken van ideeen die een schrijver heef over een beeldende tekst die hij/zij schreef en cetera. (loge en vrijmetselarij zijn geen synoniemen)
Zoals een dokter in de brouche een kind ziet dat ziek is en de mensen rond om hem allerlei rituelen uitvoeren in de hoop het kind te genezen, kan een dokter met zijn empirisch denken ahv zijn dokters kennis ipv geloof, dat kind onderzoeken en misschien genezen; Ook al is dat zijn taak niet of tegen de wetten van de inboorlingen, hij doet het goede met de kennis die hij heeft; Hij doet dit, omdat hij weet waarom en dat hij misschien dat kan genezen; hij doet dat niet omdat hij/zij een vrijmetselaar is, dat zou dogmatisch ignorant en arrogant zijn, een vrijmetselaar denkt na en is niet kortzichtig, een vrijmetselaar weet waarom hij iets doet en vrijmetselarij is eigenlijk het positief toepassen van zijn haar kennis boven het gezag, vrijmetselarij is in dat geval niet het kind laten stervern omdat hij zij niet bevoegd is; vrijmetselarij is om anderen zichzelf te laten leren, teach yourself, vrijmetselarij, is niet om je kennis en bewustzijn te misbruiken voor je eigenzelf of vrienden of wat dan ook; en zeker niet boven de wet uit. Vrijmetselarij is niet belangenvermenging, een vrijmetselaars loge is niet een plaats voor vriendjespolitiek, maar een plaats om bewustzijn te delen voor het het goede van iedereen, een despoot kan anderen bewuster maken. fascisme is één van de vijanden van despotisme, psychiaters verklaren zo een mensen psychisch gestoord en halen vrijmetselaars uit de maatschappij en sluiten ze op in instellingen. Een vrijmetselaar is ook perfect opgenomen in de DSM4, een vrijmetselaar is volgens de DSM4 uiteraard geestesziek, denk maar aan de intellectuele gave om dingen te voorzien of gewoon als je zegt dat je een verlichte geest bent; vrijmetselarij staat dan ook haaks op seperatisten fascisten, psychiaters, nazis en dogmatisch denken.
Neo-nazisme - fascisme - Seperatisme- eugenics - psychiatrie gaan uit van rangen, wetten en maatschappelijke idealen en streven naar een centraal gezag die de normen, plichten en rechten bepaalt. Zij houden het volk dom en maken standvastig gebruik van retoriek, illusies om de opinie van de minder kritisch denkenden te winnen door hen te laten geloven in beterschap, beloften en haatreligie. tegenstrijd Een vrijmetselaar gaat uit van moraal en ethiek en is een liberaal, hij oordeelt niet zonder alles eerst af te wegen en een hele situatie te begrijpen, een vrijmetselaar bepaalt niet zomaar die is schuldig en die niet zonder alles eerst goed af te wegen; Een vrijmetselaar zoekt naar oplossingen en weet waarom hij iets doet met oog op win win situaties en is dan ook democratisch en staat open voor tegenstrijdige opinies die niet op hun komst worden verworpen, maar op adequate en bewuste causale argumentering.
Leugens en onderdrukking: de dsm4 criteria: / gave , visionaire / helderziend(maar met het idee van helder zijn van geest), inzicht, boven gezag(narcisme), denken dat je een boodschap te bieden hebt enz..; een vrijmetselaar is volledig geintigreerd in de dogmatische visie van psychiaters en is automatisch geestesziek. Een verlichte geest, daar ben je mee geboren, sommigen verstaan anderen geloven. Toch is het niet altijd slecht om te geloven, zolang het maar geen blind geloof is; je hebt het recht en je bent vrij om te geloven wat je wil zonder veroordeeld te worden op basis van geloof. Geloof kan een houvast scheppen, een verbondenheid tussen de mensen, kijk maar naar mensen die dezelfde muzieksmaak hebben en naar een rockconcert gaan om hun favoriete band te aanschouwen, zij hebben dan een verbondenheid of met een verouderd woord religie met elkaar. Als mens heb je het recht om voor jezelf te denken, als je iets van iets bewezen zeker bent, kan je dat maar beter geloven, dat is geen blindgeloof. etc
Most people think of dangerous psychotic animal like people when they think about persons with a mental illness. Yet this cliché is totally wrong, most people suffering from a mental illness are not necessarily more violant or agressive, a great part of mental illnesses like depression schizophrenia anxiety disorders, neurotics, people with borderline etc; are more likely to escape social networking and lot of them are just people like you and me, who are being confronted with something they don't know what's happening with them, some of them go depressed others are afraid; mental illness is a not a disease, it's something you can be diagnosed with; the cause mostly lies in a disruption of the normal biochemical processes in the brain, only the last 3 decades scientist begin to understand the underlying causes of certain diseases, most people suffering from mental illness, are not crazy, but they do have problems with social functioning or certain cognitive skills which might have been weakened by a disruption of chemicals, they are not necessary less intelligent eather, they are just very likely to be the victim of a fast growing society; luckily neurology, biochemistry, genetics and scientific research have put more understanding in how certain symptoms can manifest; The research can even cure people and explain the causes behind mental illness; even better, they can force psychiatrists to cure their patients, except of drugging and locking them up; Which is a great evolution for the humanity of people suffering from mental illness and can give people their (normal) life back; the terms of crazy , psychopathy don't really have anything to do with people with mental illness; most of them are just the opposite, trying to heal like everyone else who would have diabetes or cancer; They are just not as strong as other people suffering some disease, to defend who they are and how they are like; That's why certain feared stereotypes are able to survive, even in this modern age; It's kind of shocking most sick things in psychiatry are not done by mental ill people, but by psychiatrists themselves. FOR all those people thinking mental ill people should be locked away, Blind people where thrown of the cliffs too you know, This is the 21st century, not Sparta! teach yourself
Geen berichten.
Geen berichten.